Techno Business Units

 • ANOXKALDNES
 • AQUAFLOW
 • BIOSOLIDS
 • BIOTHANE
 • EVALED
 • HYDROTECH
 • IDRAFLOT
 • IDRASCREEN
 • PMT

Veolia VA-Ingenjörerna bygger framtidens avloppsreningsverk i Borås

Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och ambitiöst avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö. Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer den nya anläggningen att hålla absolut toppklass.

Med nya och unika lösningar erbjuder anläggningen både prestanda och flexibilitet. Styrning och övervakning med STAR Utility Solutions som baseras på online-mätningar, säkrar kontinuerligt en optimal drift med avseende på miljö, energi och kostnader. Det avancerade styrsystemet ger också en flexibilitet som gör att anläggningen kan anpassas efter ändrade förhållanden orsakade av till exempel klimatförändringar. Anläggningen är också planerad för att kunna implementera framtida teknologier.

- Det är ett ambitiöst och mycket spännande projekt som vi med stor glädje tar oss an. Veolia Water Technologies mest moderna teknologier kommer att ge en flexibel, stabil, resurssnål och kostnadseffektiv anläggning för Borås Energi och Miljö, säger Peter Hjelm, General Manager på Veolia VA-Ingenjörerna.

Det nya avloppsreningsverket samlokaliseras med kraftvärmeverket och den befintliga miljöanläggningen på Sobacken, söder om Borås centralort. Den nya anläggningen kommer kunna rena större mängder vatten och leva upp till utsläppskraven på ett mycket bättre sätt än tidigare. Miljö är ett viktigt ledord. Bland annat kommer energin i spillvattnet återanvänds och även fosforn tas tillvara. Genom att återvinna fosfor på biologisk väg, fås den i en form som gör den mer tillgänglig för växter. Därmed ökar möjligheterna att sluta kretsloppet mellan stad och land.

- Den vilja till utveckling, engagemang och motivation som Veolia visat, borgar för att Borås kommer att få en reningsanläggning i yppersta miljöklass! säger Gunnar Peters, VD på Borås Energi och Miljö.

Om anläggningen
Anläggningen är ett komplett avloppreningsverk med 210 000 pe bestående av:

 • Förbehandling, anpassad och modern
 • Biologisk behandling med flexibel aktivslamprocess
 • Kemisk behandling och bräddvattenrening med Actiflo i kombination med Hydrotechfilter
 • Rejektvattenbehandling med AnitaMox
 • Avancerad överordnad styrning och övervakning med STAR

Kontraktet har ett sammanlagt värde på ca 400 MSEK och projektet genomförs av VA-Ingenjörerna och Krüger. Anläggningen beräknas vara klar i november 2018.

Veolia Water Technologies AB med VA-Ingenjörerna levererar processtekniska lösningar för vattenbehandling från idé till färdig anläggning, för både kommunala och industriella kunder. Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, tillsammans med en komplett portfölj av högteknologiska process- och automation/IT lösningar med bland annat hundratals egna teknologier och produkter, samt tillhörande service och underhåll. Som del av Veoliafamiljen kan vi nu erbjuda helhetslösningar för hela vattencykeln. Detta gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder. VA-Ingenjörerna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Sverige ingår förutom VA-Ingenjörerna även teknologicenterna AnoxKaldnes och Hydrotech i Veolia Water Technologies AB.

Veolia Water Technologies är världsledande inom processtekniska lösningar för kommunal och industriell vattenbehandling. Med över 160 års internationell erfarenhet, 9 500 anställda i 135 affärsenheter (teknologicenter eller säljbolag), lokaliserade i 54 länder runt om i världen erbjuds standardiserade eller skräddarsydda produkter och unika högteknologiska processer för hela vattencykeln, anpassade för våra kunders behov. Veolia Water Technologies, som är del av Veolia Environnement, omsatte 2 300 miljoner Euro under år 2014.