Tillsammans skapar vi ett säkert och hållbart vatten

Med kunden i fokus erbjuder vi mervärden och nytänkande för kompletta teknologilösningar i samarbete med alla parter, från konsult (via myndigheter, leverantörer och entreprenörer) till berörda funktioner inom beställarledet.

Produkter

Teknisk information och datablad på Veolias standardiserade produkter och paketlösningar för kommunala applikationer och industriellt processvatten. 

Kommun

Med en bred expertis skapar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar anpassade till varje orts unika krav. 

Dricksvatten

Avloppsvatten

Slam 

>Termisk marksanering

Industri

Våra processtekniska lösningar minskar kostnader och miljöpåverkan inom flera branscher:

> Livsmedel och drycker

> Gruvor

> Massa och papper

> Fiskodling

> Stål och mineral