Ny modern reningsanläggning till Rottneros bruk

Ny modern reningsanläggning till Rottneros bruk

Rottneros utökar sin produktion på Rottneros bruk i Sunne och kompletterar sin befintliga processanläggning med ett nytt modernt anaerobt reningssteg av typ Biothane Biobed® Advanced EGSB.

EGSB-reaktorn eller Expanded Granular Sludge Bed reaktorn är en anaerob reningsteknik för högbelastade processavlopp. Gasreningen sker i en Sulfothane™ anläggning vilket är en lutskrubber.

- Det är ett ambitiöst och mycket spännande projekt och den kunskap och engagemang som VA-Ingenjörerna och Biothane har visat, borgar för en stabil och kostnadseffektiv anläggning, säger Olle Dahlin, VD på Rottneros Bruk AB.

Fördelar med anaerob reningsteknik av typen EGSB är en hög volymbelastning i kombination med låg slamproduktion vid låg energiförbrukning där biogasproduktionen som kan användas som energikälla i produktionen.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Massa och papper

Kund: Rottneros AB

Lokalisering: Rottneros Bruk, Sunne

Leverans: Biothane Biobed® Advanced EGSB anläggning med Sulfothane™ gasrening

Order datum: Juni 2017