Automation och IT

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

AUTOMATION OCH IT

Med vårt mångåriga och unika processkunnande kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för styr och övervakning samt lättanvända verktyg för att följa upp och kontinuerligt förbättra de olika processerna inom vattenrening.

Genom vår långa erfarenhet av styr- och övervakning med kompletta leveranser omfattande servrar/datorer, PLC-system, pumpstyrningar, automatikskåp och kommunikationsutrustning kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

ERBJUDANDE

Scada-system: VA-Operatör V3

VA-Operatör V3 är ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer. Det är ett öppet Windowsbaserat SCADA-system som levereras med alla nödvändiga verktyg som behövs för att konfigurera och bygga systemet. VA-Operatör är en vidareutveckling av PC-Operatör och har funnits på marknaden sedan 80-talet. Systemet är uppbyggt på färdiga funktioner och kräver därmed inte att man kan programmeringskod för att konfigurera det.

Verksamhetssystem: MimerVA

MimerVA är ett verktyg för att hantera verksamheten inom VA. MimerVA är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått propåer om ute hos våra kunder. Med MimerVA som ett nav för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten inom kommuner och industrier har man kommit en bra bit på väg mot ett datoriserat verksamhetssystem. Systemet finns tillgängligt i tre varianter, MimerVA Standard, MimerVA Stand alone och MimerVA Server.

Processtyrning: VA-Optima

VA-Optima är en programvara för process styrning och processoptimering  inom VA.

VA-Optima är ett unikt vertkyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering.

VA-Optima är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått propåer om ute hos våra kunder.    .

Kenneth Wulcan
Avdelningschef Automation och IT

Tel: 070 562 93 26
E-post: [email protected]

Broschyr

PDF
VA-Operatör - V3 (2.65 MB)