AkvapurServices

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

AKVAPUR SERVICES

AkvapurServices kompletterar VA-Ingenjörernas erbjudande avseende standardiserade och kundanpassade paketlösningar inklusive service- och underhållstjänster, och har i mer än 30 år levererat produkter och tjänster till den kommunala och industriella sektorn. Denna erfarenhet tar vi med oss i vår strävan att alltid leverera en kundanpassad och kostnadseffektiv service och underhåll av hög kvalitet för att leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vårt lager av förbrukningsartiklar är det största i Norden, vilket medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder inom process, livsmedel/dryck, kraft/värme, läkemedel/bioteknik, verkstads-och elektronikindustrin.

ERBJUDANDEN

Service och support

Vi är specialiserade för service, uppgradering, installation av standard och validerade vattenreningsanläggningar inklusive utbildning av driftpersonal.

Att kunna erbjuda rätt support och service är lika viktigt som att finna rätt lösning. Därför är vår serviceavdelning en högt prioriterad funktion med engagerade och kompetenta servicetekniker. Våra servicetekniker får löpande vidareutbildning inom vattenrening för att möta kundernas behov av bästa möjliga service och support.

Service- och jouravtal

För att skapa kontinuitet och säkerställa produktionen är ett serviceavtal en stor fördel. Vi erbjuder och en servicekoordinator för bästa och effektivaste support.

Är produktionen dessutom beroende av en extra känslig och/eller kontinuerlig process är ett jouravtal som komplement att föredra för att undvika/minimera eventuell störning eller driftstopp.

Ett jouravtal består av ett jourtelefonnummer som kan kontaktas kl 06:00 – 24:00 och en jourservice som rycker ut vid eventuell störning eller driftstopp. 

Förbrukningsmaterial

Akvapur’s lager av förbrukningsmaterial till vattenbehandling är det största i Norden, vilket medför att kritiska reservdelar och förbrukningsmaterial snabbt är på plats hos våra kunder.

Vårt lager består bland annat av:

  • Kritiska reservdelar
  • Jonbytare
  • Pulverjonbytare
  • Filterpatroner
  • Aktivt kol
  • Membran
  • Kemikalier
  • UV-lampor

Urval av fabrikat: Epicor, Rohm & Haas, Dowex, Filmtec, Pentair Water, Purolite

Andreas Eriksson

Chef Process Vatten

Tel: 08 5797 8140
Epost:[email protected]


Vretenvägen 13, 171 54 Solna