Veolia

VWT
VA-INGENJÖRERNA - DEN KOMPLETTA FUNKTIONS LEVERANTÖREN

• Rådgivning
• Leverans
• Service & eftermarknad

Ledande inom vatten-och slambehandling och sedan år 1990 utfört projekt från idé till färdig anläggning.

Genom vår ägare Veolia Water Technologies, världsledande inom hållbara processtekniska lösningar, erbjuder vi helhetslösningar för hela vatten- och slamcykeln, vilket gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.
VWT
MED KOMMUNALA OCH INDUSTRIELLA KUNDER INOM

• Dricksvattenproduktion

• Avloppsvattenrening

• Dagvattenrening

• Slamdisponering

• Marksanering

• Process- och ultrarent vatten

• Automation & ITVWT
ETT KOMPLETT KUNNANDE INOM

• Inventering och optimering

• Styr och övervakning

• Service och underhåll

RÅDGIVNING I FORM AV

• Försök i bänk-, labb-, pilot- och fullskala

• Förprojekt (förstudie - försök - design)

• Inventeringar, felsökningar, processoptimering


VWT
Säkerheten för människa och miljö går alltid först och därför är
kvalité, miljö och säkerhet en naturlig del i vårt dagliga arbete.
VWT
Teknisk information och datablad på Veolias standardiserade produkter och paketlösningar för kommunala applikationer och industriellt processvatten.VWT
Här kan ni läsa mera om våra referenser
inom slam, dricks-och avloppsvatten, Automation och IT,
processvatten och industriellt avloppsvatten


VWT
Jobba inom Veolia Water Technologies!

Vi strävar efter både personlig och professionell utveckling för alla våra anställda.
Tillsammans är vi runt 150 kollegor i Sverige och cirka 9500 i världen som bidrar till renare vatten.