Tjänster

 Vi erbjuder tänster inom:

  • Automation och IT (styr och övervakning, processoptimering, verksamhetsstyrning)
  • Service och underhåll
  • Labanalyser och mikrobiologisk expertis

Läs mer inom respektive segment.

Share