Vision och Affärsidé

Tillsammans skapar vi ett säkert och hållbart vatten

 

Vi är specialister på teknologilösningar åt kommunala och industriella kunder för:

 • dricksvatten
 • avloppsvatten
 • processvatten
 • slam
 • marksanering

Vi erbjuder kunden ett komplett kunnande för processanläggningar avseende:

 • design
 • byggnation
 • inventering och optimering
 • styr och övervakning
 • service och underhåll

Det som gör oss unika

 • Fokus på kunden – Erbjuder mervärden och nytänkande i samarbete med alla parter, från konsult (via myndigheter, leverantörer och entreprenörer) till berörda funktioner inom beställarledet.
 • Automation och IT – Kundanpassade helhetslösningar av styr och övervakning samt processoptimering för vattenrening, baserat på mångårigt processkunnande.
 • AkvapurServices – Standardiserade och kundanpassade paketlösningar inklusive service- och underhållstjänster för alla typer av vatten.
 • AnoxServices – Heltäckande erbjudande att utbilda i, utveckla, optimera och felsöka biologiska reningsprocesser samt ackrediterade/GLP-certifierade analystjänster och tester inklusive mikroskopering.
Share