Hållbarhet och CSR

Resourcing the world – Att värna om jordens resurser

En långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle för både människa och miljö är utgångspunkten för hela Veoliakoncernen vars mission - resourcing the world - är att värna om jordens resurser.

För VA-Ingenjörerna, en del av Veolia Water Technologies, innebär detta att vi inom området vattentillsammans med våra kunder strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att förbättra tillgången och förutsättningarna, tillvarata och hushålla med samt återskapa och återföra jordens naturresurser. 

Veolia har satt upp nio områden att arbeta inom CSR och hållbarhet. Vi arbetar tillsammans med våra kunder med att hitta långsiktigt hållbara och praktiska lösningar för vattnets cykel alla steg för att skapa förutsättningar att tillvarata vattenresursen och bidra till bevarande av vår miljö. Till vår hjälp har vi de egenutvecklade verktygen, True Cost of Water (TCW) och Water Impact Index (WiiX).

På så sätt hjälper vi våra kunder att uppnå sina övergripande hållbarhetsmål, göra klimatsmarta investeringar och samtidigt sänka sina driftkostnader. 

True Cost of Water (TCW)

Ett Veoliaverktyg som kombinerar beräkningar med analys av risker för att uppskattar den totala kostnaden för vatten genom att även inkludera verksamhetens oförutsedda direkta och indirekta kostnader.

>> Läs mer

Water Impact Index (WiiX)

Ett Veoliaverktyg som kan beräknar effekten av en verksamhets totala påverkan på den lokala vattenresursen genom analys av vattnets kretslopp och därmed lyfta fram de positiva och negativa effekterna. 

>> Läs mer

Share