Vattenverk Stockholm

Har du sökt efter vattenverk Stockholm? Veolia Water Technologies betraktar hela vattenförsörjningskedjan och erbjuder kompletta lösningar för kommunala vattenverk. Idag finns två vattenverk i Stockholm som förser stadens invånare med rent dricksvatten, Lovö och Norsborgs vattenverk.

Stockholms dricksvatten

Hur går det till?

Stockholms dricksvatten kommer från Mälaren och renas i tre steg. I ett första steg sker en kemisk behandling där aluminiumsulfat tillsätts för att avlägsna föroreningar i en sedimenteringsbassäng. I steg två filtreras vattnet snabbt genom en sandbädd och därefter i det tredje steget sker en långsammare rening genom en sandbädd som innehåller nyttiga bakterier som i sin tur äter upp de föroreningar som finns kvar.

Desinfektion sker genom behandling av UV-ljus och tillsättandet av klor för bekämpandet av virus och bakterier. Lovö och Norsborgs vattenverk använder sig av traditionella teknologier för att bekämpa mikroorganismer och föroreningar i dricksvattnet. I Sverige sker idag nya utmaningar där växande problem med brunifiering av vattentäkter ställer högre krav på vattenrening.

Orsakerna bakom problemen är komplexa men beror till viss del på klimatförändringar vilket bla medför [HH1]ökade halter av humusämnen i vattnet. För att säkerställa ett rent vatten i sina vattenverk har Veolia utvecklat nya metoder för att minska förekomsten av mikroorganismer i dricksvattnet.

Vi finns i Stockholm och runt om i landet

Veolia Water Technologies är världsledande i teknologilösningar för mikrobiologiska barriärer och använder innovativa förbehandlingsprocesser i kombination med mikro-, ultra- och nanofiltrering samt processer som är baserade på kontinuerlig aktivkolfiltrering för att minska antalet mikroorganismer, baktierier, patogener och virus i dricksvattnet. Veolia Water Technologies erbjuder kostnadseffektiva lösningar i form av prefabricerade standardanläggningar för mindre och medelstora vattenverk, exempelvis Opamem, Uflex, Opaline, Actiflo Carb och Filtafro Pack.

Utöver reningsprocesser för vattenverk har Veolia Water Technologies arbetat fram en processlösningar för avsaltning av havsvatten vilket kan säkerställa tillgången av vatten i länder och områden där vattenbrist är ett stort problem. Vi på Veolia Water Technologies arbetar aktivt för att utveckla hållbara samhällen med fokus på kvalitet, effektivitet, miljö och säkerhet för såväl människor, djur och natur.

 [HH1]NY ÄNDRING!

Share