Vattenreningsprocess

Letar du efter mer information om olika vattenreningsprocesser? Då har du kommit helt rätt. I denna artikel kommer vi att berätta mer om vattenreningsprocessen i grundvattenverk och ytvattenverk.

Reningsprocess i grundvattenverk

När det kommer till reningsprocessen i ett grundvattenverk så kräver den oftast färre steg än processen i ett ytvattenverk. Anledningen till detta är grundvattnet många gånger håller en högre kvalitet än ytvattnet. Man kan dock behöva ta hänsyn till organiska ämnen och i vissa fall så händer det även att grundvattnet har förorenats. Vid dessa fall krävs det självklart ytterligare insatser, men de flesta grundvattenverk klarar sig med följande process:

1. Intag av vatten

2. Luftning/oxidation. Här tillsätts syre som används för att eliminera koldioxid och järn.

3. Filtrering. I detta steg avlägsnas naturliga ämnen och en del av mikroföroreningar. Här används bland annat sandfiltrering, adsorberande medier (aktivt kol) och membran för att avlägsna bakterier och virus.

4. Föroreningar som naturligt finns i vatten eller som genereras av jordbruks- eller industriaktiviteter måste avlägsnas. Dessa är främst arsenik, bekämpningsmedel, mikropollutanter, nitrater, radioaktiva föreningar, järn och magan. Vissa specifika behandlingar används också för vattenmjukning.

5. Vattnet genomgår en slutlig desinfektionsbehandling där både virus och bakterier avlägsnas av desinfektionsmedel (klor), ozon och UV-ljus. Därefter förvaras vattnet i tankar.

6. Slutligen så behandlas vattnet för att erhålla kalokolsyrejämvikt, vilket gör att korrosion undviks. Vattnet är nu säkert att dricka och kan därefter distribueras vidare.

Reningsprocess i ytvattenverk

Beroende på kvalitén på ytvattnet så kan det också renas på olika sätt. Om vattnet exempelvis är väldigt förorenat så krävs det en mer avancerad reningsprocess. Vanligtvis klarar sig dock ytvattenverken med följande process:

1. Intag av vatten

2. Filtrering som avlägsnar organiska ämnen och vissa mikropollutanter genom sandfilter, adsorberande medier (aktivt kol) och membran (ultrafiltrering och nanofiltrering) som ger en barriär mot bakterier och virus.

3. I detta skede avlägsnas kolloidala ämnen som damm och bakterier, samt en del av de upplösta ämnena i kolväten. Det tillsätts även ett koaguleringsmedel som samlar föroreningarna för att sedan avlägsnas genom sedimentering eller flotation.

4. Filtrerings- och poleringsbehandlingar avlägsnar organiska ämnen och vissa mikropollutanter genom sandfilter, adsorberande medier (aktivt kol) och membran (ultrafiltrering, nanofiltrering) som ger en barriär mot bakterier och virus.

5. Därefter genomgår vattnet en slutlig desinfektionsbehandling där virus och bakterier avlägsnas av desinfektionsmedel (klor), ozon och UV-ljus. Vattnet lagras sedan i tankar.

6. Vattnet är nu redo att drickas och distribueras vidare.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse över vattenreningsprocessen ser ut i olika typer av vattenreningsverk. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Share