Vattenrening Stockholm

Har du sökt efter vattenrening Stockholm? Vattenrening är en process för att minska föroreningar och förbättra kvalitén på dricksvatten och avloppsvatten. 

Varje år dör miljontals människor världen över på grund av brist på tillgång av dricksvatten. Förorenat vatten från avlopp som inte har renats och som riskeras att blandas med dricksvatten kan få oerhörda konsekvenser för människor och djur. Veolia Water Technologies erbjuder lösningar för att säkerställa vattenmiljön för framtida generationer och fokuserar på att skapa ett hållbart och säkert vatten för alla. Dricksvatten framställs av råvatten från antingen ytvatten eller grundvatten. Beroende på källan till vattnet behandlas grundvatten och ytvatten genom olika processer.

Processen för vattenrening av ytvatten

Processen för vattenrening av ytvatten genomgår i flera olika steg. I ett första steg avlägsnas ytvattnet från damm, sand, bakterier och organiska material. Sedan tillsätts ett koaguleringsmedel för att samla föroreningarna i flockar som sedan avlägsnas genom sedimentering. I steg två filtreras och poleras vattnet genom sandfilter och aktivt kol för att avlägsna ytvattnet på organiska material och går sedan igenom ultrafiltrering för att ge en nästa barriär mot bakterier, patogener och virus. I ett sista barriärsteg tillsätts ett desinfektionsmedel, vanligtvis klor, ozon, eller med belysning av UV-ljus, för avlägsnande av bakterier, patogener och virus. Vattnet är nu säkert att dricka och använda till olika ändamål för den svenska befolkningen.

Processen för vattenrening av grundvatten

Processen för vattenrening av grundvatten behöver normalt färre reningssteg. Grundvattnet avlägsnas på naturliga oorganiska ämnen som järn och mangan genom luftning, sandfiltrering och går sedan igenom nanofiltrering för att minimera bakterier, patogener och virus. I vissa fall behövs specifika behandlingar för att avlägsna föroreningar som finns naturligt i vattnet eller som genererats av industrier eller inom jordbruk. Det handlar främst om bekämpningsmedel, nitrater och arsenik. Sedan behövs en slutgiltig desinfektionsbehandling för att avlägsna bakterier, patogener och virus med klor, ozon, eller med belysning av UV-ljus. Vattnet är nu rent och friskt och gör att du kan dricka det.

Share