UV-ljus vid vattenrening

Under vattenreningsprocessen genomgår vattnet en rad olika moment, vilka alla fyller en specifik funktion. En av de många delmomenten i processen är behandling med UV-ljus. Men varför använder man egentligen UV-ljus vid vattenrening? Vi reder ut alla frågetecken.

Därför renas vatten med UV-ljus 

Behandlingen med UV-ljus förekommer framförallt i reningsverk som behandlar dricksvatten. Det är en essentiell del för att kvalitén på vårt svenska vatten är så hög som den är. Mer specifikt används behandlingen för att eliminera skadliga bakterier, vilka finns naturligt i yt-, grund- och havsvatten. 

Avsikten med den ultravioletta ljusbehandlingen är alltså att oskadliggöra mikroorganismer på ett sådant sätt att de inte kan växa till eller orsaka infektioner när det distribueras och konsumeras av de svenska hushållen. 

Ultraviolett ljusbehandling i praktiken 

Vi på Veolia Water Technologies är delaktiga i hela vattenförsörjningskedjan. Med vår expertis kan vi leverera kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar till vattenverk. Lösningar som bland annat innefattar framställning och installation av ultravioletta ljusbehandlingar. 

Behandlingen med UV-ljus sker vanligtvis i slutet av vattenreningsprocessen. Innan det når detta steg har det genomgått både oxidation och filtrering, vilka syftar till att eliminera ämnen som koldioxid och järn. 

När vattnet är fritt från både koldioxid och järn, är det dags för desinfektionsbehandlingen. Och det är här som den ultravioletta ljusbehandlingen förekommer tillsammans med klor och ozon. 

Vid UV-ljus behandlingen tränger ljuset in i mikroorganismernas celler där det reagerar med proteiner i DNA-molekylen. Något som medför att reproduktionen stoppas och infektioner förhindras att gro. Beroende på vilka mikroorganismer som ska bekämpas kan UV-dosen behöva justeras. 

Fördelarna med UV-ljus vid vattenrening är minst sagt många:

 • Det ger en effektiv eliminering av bakterier, parasiter och de flesta virus 

• Det krävs inga kemikalier för att drifta UV-ljusanläggningar 

• Det resulterar i en hög vattenkvalitet utan några farliga biprodukter 

• Det är en kostnadseffektiv lösning i och med låga investerings- och driftkostnader 

• Det är lätt att installera en UV-anläggning i ett befintligt vattenreningsverk 

Avslutningsvis 

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur UV-ljus används vid vattenrening, samt vilka fördelarna med denna desinfektionsmetod är. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Share