Definitionen av rent vatten

Rent vatten är för oss svenskar en självklarhet. Men vad definierar egentligen rent vatten? Vilka orsaker kan leda till brist på vatten och vad kan konsekvenserna av detta bli? Detta reder vi ut i denna artikel.

rent vatten

Vad är rent vatten? 

Vatten är människans viktigaste resurs. Utan den kan vi inte överleva. Som tur är, är vi i Sverige lyckligt lottade. För oss är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen. Men vilka krav ställs det egentligen för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten? 

När de FN:s världsomfattande mål för hållbar utveckling förutsattes år 2016 höjdes nämligen ambitionsnivån för hur vi värderar människors förfogande till rent vatten. De tre krav som nu definierar ifall ett hushåll har tillgång till rent vatten är: 

1. Vattnet måste finnas tillgängligt vid bostaden. 

2. Tillgången till vattnet måste vara konstant. 

3. Vattnet måste upprätthålla tillräckligt god kvalitet som överensstämmer med uppsatta gränsvärden.

Enligt statistik från FN har vi i Sverige haft 100 procent tillgång till rent vatten sedan mätningen började år 2000. Ungefär 90 procent av vår befolkning är anslutna till allmänna vatten- och avloppssystem medan resterande 10 procent har egna brunnar. De med egna brunnar är tvungna att själv se till att vattnet håller en god kvalitet. 

Vilka är orsakerna till vattenbrist? 

Det finns många olika orsaker som leder till brist på vatten. Dessutom varierar situationen och förutsättningarna från plats till plats. Några av de vanligaste orsakerna till vattenbrist är dock: 

1. Torka - I många länder förlitar man sig på regnvatten som vattenkälla. Uteblivet regn och långa, varma perioder riskerar därav att torka ut vattendragen. 

2. Ökenbildning - Extrema väderförhållanden riskerar i många länder att bilda nya ökenområden som leder till vattenbrist. För mycket trädfällning är också något som kan leda till ökenbildning. 

3. Föroreningar - Det finns många olika orsaker till förorenade vattendrag. Ett av dem är industrier som inte renar sina utsläpp. Andra möjliga orsaker är bakteriebildning. 

Konsekvenserna av vattenbrist är förfärliga. Att vi i Sverige fortsätter vårt arbete med att hantera och rena vatten är därför av största vikt! 

Veolia strävar efter att alltid tillvarata, hushålla med samt återskapa och återföra jordens resurser - detta för att uppnå och upprätthålla en cirkulär ekonomi. Vi på Veolia Water Technologies tror på att skapa hållbarhet i skapandet av rent vatten.

Share