Bakterier i vatten

Innan dricksvattnet når din kran genomgår det en rad olika behandlingar, bl.a. för att säkerställa att eventuella bakterier elimineras. Ibland händer det däremot att vattnet av någon anledning blir otjänligt. Vi tänkte därför berätta mer om hur vattnet renas samt hur du känner igen bakterier i vatten.

Så renas vatten i reningsverk 

Före dricksvattnet kan distribueras till din bostad måste det renas i ett vattenverk. Beroende på om man använder grundvatten eller ytvatten, kan det behöva genomgå olika vattenreningsprocesser. De allra vanligaste processerna är: 

Biologisk rening 

Kemisk rening 

Som namnet antyder syftar den biologiska reningen till att rena vattnet från mikroorganismer och organiskt material. Något som sker med hjälp av bakterier som bryter ner det organiska materialet samtidigt som de fångar upp kväve och fosfor. 

När nerbrytningen sker bildas flockar, även kallat slam, som sedan sjunker ner till botten och transporteras vidare. För att lära dig mer om detta kan du läsa vår tidigare artikel som handlar om slamavvattning

Så känner du igen bakterier i vattnet 

Som tidigare nämnts kan det ibland hända att vattnet av någon anledning blir otjänligt. Bl.a. kan det bero på att det finns bakterier i dricksvattnet. Några av de vanligaste tecknen som tyder på att vattnet innehåller mikroorganismer är ifall: 

• Det luktar konstigt. 

• Det är missfärgat. 

• Det har fällningar/avlagringar. 

Skulle det vara så att du eller någon annan i hemmet fått i sig vatten som innehåller bakterier, kan detta kännetecknas av: 

• Buksmärtor 

• Kräkningar och illamående 

• Kraftig huvudvärk 

Ännu mer information om detta hittar du i vår tidigare artikel om otjänligt vatten

Så arbetar Veolia Water Technologies mot bakterier i vattnet 

På Veolia Water Technologies arbetar vi flertalet världsledande teknologilösningar som syftar till att förbättra vattenbehandlingen inom både den kommunala och industriella sektorn. Något som innefattar att leverera säkert och hållbart vatten som är fritt från skadliga bakterier. 

Lär dig mer om våra lösningar för respektive område nedan: 

Kommunalt dricksvatten 

Kommunalt avloppsvatten 

Kommunalt slam 

Livsmedel och drycker 

Gruvor 

Fiskodlingar

Vi hoppas att du nu har bättre koll på hur vattnet kan renas i reningsverk samt hur du känner igen bakterier i vattnet. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa reningsprocesser eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss.

Share