Lär dig mer om:

Avloppsvatten

Veolia Water Technologies erbjuder teknologilösningar för rening av Avloppsvatten inom den kommunala och industriella sektorn och är idag världsledande i skapandet av ett säkert och hållbart vatten.

Läs mer..

Avloppsvattenrening

Hur går avloppsvattenrening till? När du dricker vatten ur kranen eller när någon sätter på en diskmaskin i ett kök på en restaurang så använder de vatten som är renat.

Läs mer..

Bakterier i vatten

Innan dricksvattnet når din kran genomgår det en rad olika behandlingar, bl.a. för att säkerställa att eventuella bakterier elimineras. Ibland händer det däremot att vattnet av någon anledning blir otjänligt. Vi tänkte därför berätta mer om hur vattnet renas samt hur du känner igen bakterier i vatten.

Läs mer...

Bioavfall

Matrester såsom bananskal, frukt, ägg eller det som blev över av gårdagens middag är några av många bioavfall som finns.

Läs mer..

Biologiskt reningsverk

Biologiska reningsverk är en viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel går vi igenom hur reningsprocessen i dessa verk går till.

Läs mer...

Cirkulär ekonomi

För oss på Veolia Water Technologies är det av största vikt att arbeta långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. Både för människor och miljön. Med anledning av detta arbetar vi inom området vatten tillsammans med våra kunder för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Läs mer...

Definitionen av rent vatten

Rent vatten är för oss svenskar en självklarhet. Men vad definierar egentligen rent vatten? Vilka orsaker kan leda till brist på vatten och vad kan konsekvenserna av detta bli? Detta reder vi ut i denna artikel.

Läs mer...

Distribution dricksvatten

Vatten är vår största källa till liv och är något som både människor och djur behöver ha tillgång till för att kunna överleva.

Läs mer..

Dricksvattenkvalitet

Vatten är vår viktigaste resurs som vi inte kan överleva utan, i Sverige är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen.

Läs mer..

Hur renar man vatten?

I Sverige är vi lyckligt lottade som har en så pass välfungerande infrastruktur när det kommer till vattenrening. Men hur renar man egentligen vatten? I denna artikel tänkte vi berätta mer om hur reningsprocessen ser ut - från det att vattnet tas in i ett reningsverk tills dess att det finns i din kran.

Läs mer...

Hållbarhet vatten

Veolia strävar efter att alltid tillvarata, hushålla med samt återskapa och återföra jordens resurser – detta för att uppnå och upprätthålla en cirkulär ekonomi. Vi på Veolia Water Technologies tror på att skapa hållbarhet i skapandet av rent vatten.

Läs mer..

Industriavlopp

Veolia Water Technologies hanterar, renar och återvinner avloppsvatten från Industriavlopp.

Läs mer..

Industriellt avloppsvatten

Industrier är komplexa byggnader som också har en stor vattenförbrukning i kombination med en betydande användning av kemiska ämnen. Något som innebär att det ställs stora krav på tillgång till rent vatten samt hantering av restprodukterna. Så kallat industriellt avloppsvatten. Låt oss berätta mer om hur vi på Veolia Water Technologies arbetar med lösningar för denna komplexa utmaning!

Läs mer...

Järnhaltigt vatten - rengöring

De svenska vattenverken arbetar ständigt med att rengöra inkommande grund- eller ytvatten för att därefter kunna leverera en ren och drickbar produkt till närliggande hushåll. Ibland händer det däremot att det finns en ökad järnhalt i vattnet. Vi tänkte därför berätta mer om hur du upptäcker järnhaltigt vatten samt hur man i vattenverken arbetar med att få bukt med detta.

Läs mer...

Järn i dricksvatten

I Sverige har vi väldigt hög dricksvattenkvalitet. Något som innebär att vi sällan har höga halter järn i kranvattnet. Det händer dock. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du upptäcker järn i dricksvatten, vilka gränsvärden som finns, samt hur man går tillväga för att filtrera bort detta ämne i ett vattenverk.

Läs mer...

Kemisk fällning

Kemisk fällning är en vanligt förekommande metod inom många svenska vattenreningsverk. Men vad innebär metoden mer konkret och varför är den nödvändig? I denna artikel reder vi ut för hur vad kemisk fällning är samt varför den används i våra vattenverk.

Läs mer...

Kemisk rening av vatten

I vattenreningsprocessen genomgår vattnet en mängd olika reningssteg som alla har olika uppgifter. I det sista steget av processen sker en kemisk rening av vattnet, men sker egentligen i detta steg? Och varför är det viktigt?

Läs mer...

Otjänligt vatten

Rent vatten är för de flesta svenskar en självklarhet. Under senaste år har det däremot uppstått allt fler situationer där kommuner varit tvungen att varna sina invånare för otjänligt dricksvatten. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad som kan orsaka detta, hur du vet om vattnet är otjänligt, samt vad man gör för att få bukt med problemet.

Läs mer...

Processoptimering

En definition av processoptimering eller processtyrning är att skapa ett så optimalt förhållande som möjligt inom ett system.

Läs mer..

Processvatten

Vatten är en viktig beståndsdel för tillverkningsprocessen inom alla industrisektorer. Processvatten avser det vatten som används inom tillverkningsprocessen.

Läs mer..

Reningsverk Göteborg

Ett välutvecklat reningsverk är grundläggande för vår miljö och hälsa och för säkerställandet av tillgång till rent vatten även för framtida generationer.

Läs mer..

Rena sjövatten – så går det till

Visste du att majoriteten av det dricksvatten som finns i våra kranar härstammar från sjövatten? De svenska sjöarna är således en av de viktigaste tillgångarna i vattencykeln. Men hur gör man egentligen för att rena sjövatten? I denna artikel reder vi ut alla frågetecken.

Läs mer...

Renat vatten

Renat vatten som vi kan dricka ur kranen kommer från råvatten som i sin tur utvinns från ytvatten och grundvatten.

Läs mer..

Råvatten

Råvatten är en viktig del av den svenska vattencykeln och det är också den som är källan till vårt dricksvatten. Tack vare den rikliga tillgången till ytvatten och grundvatten är det ingen brist på råvatten, men det gäller att använda råvarorna på rätt sätt för att kvalitén ska vara god.

Läs mer...

Sandfilter i vattenverk

Det finns många viktiga komponenter och processer i ett reningsverk. Vi tänkte i denna artikel titta närmare på en av dem – nämligen sandfilter och deras funktion i ett vattenverk.

Läs mer...

Slamavvattning

De svenska vattenreningsverken, både kommunala och privata, har en viktig uppgift när det kommer till att minska ohälsosamma ämnen som tungmetaller, mikroorganismer och restprodukter i vattnet. För att göra detta genomgår vattnet en process som kallas för slamavvattning. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur denna process går till.

Läs mer...

Slambehandling

Slam är en blandning av restprodukter och sådant som vi spolar ner i toaletten eller i köksvasken som inte kan renas på reningsverket då det är för stort.

Läs mer..

UV-ljus vid vattenrening

Under vattenreningsprocessen genomgår vattnet en rad olika moment, vilka alla fyller en specifik funktion. En av de många delmomenten i processen är behandling med UV-ljus. Men varför använder man egentligen UV-ljus vid vattenrening? Vi reder ut alla frågetecken.

Läs mer...

Va-Verk

Vatten och avlopp förkortas VA och det förknippas med både VA-verk och VA-verksamheterna. Dessa innebär alltså de verk och förvaltningar som vårt vatten och avlopp.

Läs mer..

Vattenanalys

I denna artikel går vi igenom de olika typerna av vattenanalyserna som finns!

Läs mer..

Vattenbehandling

Veolia Water Technologies är världsledande på teknologilösningar för vattenbehandling inom den kommunala och industriella sektorn.

Läs mer..

Vattencykeln

Hur ser vattencykeln ut för att omvandla smutsigt vatten till det som rinner ur kranen? En bra processanläggning ska inte bara rena vattnet utan det ska också göra detta på ett hållbart sätt.

Läs mer..

Vattendistribution

Vattnet är vår nödvändigaste resurs och något som vi i Sverige tar för givet att vi alltid har tillgång till.

Läs mer..

Vattenreningsanläggning

Vattenreningsanläggningar är en viktig del i vårt samhälle och ser bland annat till så att vi har vatten i kranen, samt att vårt avloppsvatten renas och tas om hand om. Men hur fungerar dessa komplexa anläggningar?

Läs mer...

Vattenrening industri

Industriellt avloppsvatten kan vara mycket skadligt för såväl människor som miljö. Till detta hör att industribyggnader är komplexa och omfattas av strikta regleringar. Något som innebär att det ställs stora krav på vattenrening inom industrisektorn. Låt oss därför berätta mer om hur vi på Veolia Water Technologies arbetar med lösningar för denna komplexa utmaning!

Läs mer...

Vattenrening Stockholm

Vattenrening är en process för att minska föroreningar och förbättra kvalitén på dricksvatten och avloppsvatten.

Läs mer..

Vattenreningsprocess

Letar du efter mer information om olika vattenreningsprocesser? I denna artikel kommer vi att berätta mer om vattenreningsprocessen i grundvattenverk och ytvattenverk.

Läs mer...

Vattenreningsverk

Vattenreningsverk är viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel tänkte vi gå igenom hur ett reningsverk vanligtvis fungerar, samt vilka olika reningsmetoder som finns.

Läs mer...

Vattenverk

Det är över nio miljoner människor bosatta i Sverige och samtliga behöver ha tillgång till ett friskt vatten som håller hög kvalité och är drickbart.

Läs mer..

Vattenverk Göteborg

I ett vattenverk rengörs det vatten som vi sedan kan dricka, tvätta och duscha med. Från Göta älv i Göteborg tar sig vårt viktigaste livsmedel sig ned genom något av vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck.

Läs mer..

Vattenverk Malmö

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är inte många dagar vi kan leva utan det. Det finns många faktorer som är viktiga för att vattnet ska bli rent.

Läs mer..

Vattenverk Stockholm

Idag finns två vattenverk i Stockholm som förser stadens invånare med rent dricksvatten, Lovö och Norsborgs vattenverk.

Läs mer..

Share