Veolia sparar på världens resurser

Resourcing the World

Att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster, rättvis distribution av resurser och bevarande av dessa för framtida generationer är kritiska utmaningar i dagens samhälle. Veolia arbetar dagligen mot dessa mål genom att kontinuerligt följa våra CSR-initiativ och implementera hållbara lösningar för våra kunder. Veolias CSR-resultat speglar denna inställning till kontinuerliga förbättringar, vars syfte är att uppfylla behoven för alla intressenter både inom och utanför bolaget. Vårt metodiska tillvägagångssätt för bedömning och fortsatta förbättringar underbyggs av indikatorer, som mäter vår prestation när det gäller miljöfrågor, HR, hållbara inköp och tillgång till grundläggande tjänster.

 

Social utveckling

Veolia utvecklar djupa rötter i lokalsamhällen genom de tjänster som bolaget erbjuder och har en direkt inverkan på människors vardagsliv. Bolagets expertis och unika lösningar förbättrar tillgången till grundläggande tjänster över ett brett spektrum av länder och miljöer samt uppfyller behovet hos de offentliga myndigheterna, som anförtror bolaget sina tjänster.
Bolaget tillhandahåller effektiva tjänster som stärker den regionala dragnings- och konkurrenskraften. Det resulterande sociala värdet mäts genom samhällsrapportering, vars huvudindikatorer förklaras ingående i ”CSR Performance Digest”.

 

Miljöprestation

Sedan 2002 har Veolia använt ett miljöstyrningssystem (EMS) med drygt 100 indikatorer för att mäta och övervaka effekten av bolagets aktiviteter på miljön och folkhälsan. Att skydda miljön är en prioritet för Veolia, som strävar efter att formge och utveckla lösningar som optimerar användningen av olika resurser och bevarar dem för framtida generationer.

 

Social prestation

Veolia är integrerat och förpliktar sig att ta sitt ansvar som bolagsmedborgare och uppskattad arbetsgivare för sina medarbetare i de områden, där bolaget är aktivt. Veolias engagerade chefer föregår med gott exempel när det gäller bolagets sociala ansvar för intressenter inom bolaget.
Sedan 2001 har bolaget utvecklat en rad indikatorer som används världen över och som beräknas med hjälp av ett unikt verktyg för insamling av HR-uppgifter. Som ett resultat har Veolia en riktig syn på de faktiska situationer som bolaget ställs inför samt på sina operativa HR-rutiner.

 

Hållbara inköp

Under 2009 introducerade Veolia prestandaindikatorer för hållbara inköp som omfattar behovet av att utbilda inköpare i hållbar utveckling och säkerställa att leverantörer tar hänsyn till CSR-relaterade frågor. De utgör ett trovärdigt, pålitligt grundval i bolagets policy för hållbara inköp.

 

ESG-betyg

Veolia bedöms på sin ledning, HR-styrning, miljöprestanda och sociala prestation samt sina hållbara inköp och kvalificerar sig därigenom för medtagande på specialiserade aktiemarknadsindex.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Våra medarbetare, kunder och partners säkerhet är av högsta prioritet för Veolia Water Technologies.


Vi ser främjandet av goda hälso- och säkerhetsrutiner som ett gemensamt mål för både ledning och arbetstagare.
 

Det första steget mot riskhantering är kunskap

Vi anser att det är viktigt att göra våra arbetstagare medvetna om potentiella risker, säkerhetsregler och föreskrifter. Vi insisterar att alla medarbetare:

  • Följer alla säkerhetsregler och föreskrifter som är relevanta och nödvändiga för deras arbetsuppgifter
  • Följer alla rutiner för en trygg och säker arbetsplats
  • Förpliktar sig att slutföra alla säkerhetsrelaterade kurser och certifieringsprogram
     

Säkerhet är av intresse för alla

Medarbetare är delvis ansvariga för att förebygga risker på arbetsplatsen både för sig själva och för sina kollegor. På Veolia strävar vi efter att involvera medarbetare i hälso- och säkerhetsinitiativ och rapportering, och att hitta mer pålitliga säkerhetsrutiner. 

Vi uppmuntrar medarbetare att ta hänsyn till hälso- och säkerhetsprinciper i allt de gör och att lära sig att upptäcka beteenden som utgör en risk. Vi anser att alla har en roll att spela i ansvarskedjan, vilket kan bidra till att ytterligare minska olyckor på arbetsplatsen.


Vi ser till att alla våra medarbetare vet att deras säkerhet är av högsta prioritet för oss och att de har rätt att vägra delta i någon aktivitet, om de upplever att deras säkerhet kan vara i fara.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Läs mer om hälsa och säkerhet på arbetet hos Veolia.