Livsmedel och drycker

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

LIVSMEDEL OCH DRYCKER

Med livsmedels- och dryckesprojekt och referenser runt om i världen har vi kompetensen och erfarenheten att minska kostnader och miljöpåverkan genom att förbättra produktionsprocesser, optimera vattenanvändningen samt nyttja biprodukter som en alternativ energikälla.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Se vår kompletta portfölj av vattenlösningar till:

Magnus Nilsson
KAM Livsmedel och dryck

Tel: 054 177 545
E-post: [email protected]