Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Rening av dricksvatten

I Sverige är vi bortskämda med vårt högkvalitativa dricksvatten och få vet hur det går till innan vattnet når våra kranar. Före du kan spola upp dricksvattnet i kranen genomgår det en övergripande reningsprocess vid ett närliggande vattenverk. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur rening av dricksvatten går till!

Hur renas vatten?

Idag finns det ungefär 1750 stycken kommunala vattenverk som hjälper till att förse oss med ett rent och drickbart vatten. När vattnet anländer till verket är det dock inte rent, utan för att bli det måste det först genomgå en reningsprocess som tar bort alla farliga ämnen som annars kan göra oss sjuka.

Det vatten som renas i vattenverken innehåller nämligen både goda och elaka bakterier. Som du säkert har listat ut så renar man vattnet för att bli kvitt de dåliga bakterierna som annars kan leda till magsjukdomar. När vattnet anländer till verket innehåller det dock inte enbart bakterier, utan det kan även innehålla smuts och miljögifter som också måste tas bort.

I Sverige använder sig vattenverken utav antingen grund- eller ytvatten för att producera dricksvatten. Beroende på vilken typ av vatten som används för att framställa den slutgiltiga produkten, används dock olika reningsmetoder.

Generellt sett är grundvattnet många gånger av bättre kvalitet än ytvattnet, vilket även innebär att det inte behöver genomgå lika många reningssteg. För att göra ytvattnet drickbart krävs däremot komplexa processer och metoder för att det ska bli drickbart.

Hur fungerar ett vattenverk som renar dricksvatten?

För att ge dig en bättre förståelse över hela reningsprocessen, tänkte vi berätta mer om hur ett vattenverk som renar dricksvatten egentligen fungerar. Nedan kan du läsa om hur processen går till för att rena både grund- och ytvatten.

Rening av grundvatten

Grundvatten kommer många gånger från brunnar som är antingen grävda eller borrade, vilket leder till att dess kvalitet många gånger är bra. Denna vattentyp innehåller nästan aldrig farliga bakterier, smuts eller miljögifter, utan det är i flesta fall glasklart. Istället innehåller denna vattentyp istället höga halter av järn och metaller som måste tas bort innan det kan drickas.

Processen för att rena grundvattnet ser ut på följande sätt:

1. Vattnet inkommer till verket.

2. Vattnet genomgår så kallad luftning, där syre tillförs för att avlägsna koldioxid och järn.

3. Näst undergår vattnet filtrering för att eventuella farliga naturliga ämnen ska elimineras. I filtreringsprocessen kan vattnet genomgå sandfiltrering, absorberande medier i form av aktivt kol, samt membran.

4. Därefter genomgår vattnet en slutlig desinfektionsbehandling där det tillsätts desinfektionsmedel, ozon samt UV-ljus, för att sedan förvaras i stora tankar på anläggningen.

5. Slutligen behandlas vattnet för att erhålla kalokolsyrejämvikt för att sedan distribueras vidare till våra kranar.

Rening av ytvatten

Som nämnts tidigare är ytvattnet många gånger av sämre kvalitet än grundvattnet, vilket innebär att det måste genomgå en komplex reningsprocess. Denna vattentyp innehåller nämligen många gånger humus, vilket gör att det är både grumligt och gulaktigt när det anländer till verket.

Processen för att rena ytvattnet ser ut på följande sätt:

1. Vattnet anländer till verket.

2. För att avlägsna organiska ämnen och eventuella mikropollutanter, börjar ytvattnet med att genomgå en komplex filtrering. Denna filtrering sker vanligtvis genom såväl sandfilter som absorberande medier (aktivt kol), ultrafiltrering och nanofiltrering. Något som även ger vattnet en skyddande barriär mot virus och bakterier.

3. Därefter måste kolloidala ämnen som damm och bakterier elimineras från vattnet. I samband med detta tillsätter man även koaguleringsmedel som gör att föroreningarna samlar sig, vilket gör att de enklare kan föras bort med hjälp av sedimentering eller flotation.

4. Än en gång genomgår vattnet filtrerings- och poleringsbehandlingar.

5. Sist men inte minst tillsätts desinfektionsmedel, ozon och UV-ljus för att desinfektera vattnet och eliminera eventuellt kvarvarande bakterier och/eller virus.

6. Vattnet är nu redo att drickas och distribueras till våra hem.

Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för hur rening av dricksvatten går till i de olika reningsverken, samt hur processen skiljer sig åt beroende på om det framställs av grund- eller ytvatten. Om du har några ytterligare frågor gällande dessa processer eller något som är kopplat till vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss!