Kunskapsbank

Lösningar
På vissa håll förekommer det dricksvatten med höga halter av fluorid. Men vad är egentligen fluorid, vilka gränsvärden gäller för detta ämne i dricksvattnet och vad behöver man göra ifall gränsen överskrids? I denna artikel försöker vi reda ut alla frågetecken.
Lösningar
I Sverige är vi väldigt lyckligt lottade som har en väl utbyggd infrastruktur för vattenrening. Det innebär att vi sällan har höga halter av bly eller andra tungmetaller i vårt vatten, om än det kan hända. Men hur uppkommer egentligen dessa föroreningar och hur får man bukt med dem?
Lösningar
Industrin är den sektor som förbrukar allra mest vatten i Sverige. En fungerade vattenförsörjning och rening är därför av största vikt för att bibehålla en fungerande industrisektor även i framtiden!
Lösningar
Tillhör du den skara människor som undrar vad tekniskt vatten innebär? Då har du hamnat helt rätt. Vi tänkte nämligen reda ut för vad tekniskt vatten är och hur det används i praktiken.
Lösningar
I Sverige är vi väldigt bortskämda när det kommer till tillgången av rent vatten. Vi kan vrida på kranen och ut kommer rent och fräscht dricksvatten. Men vad händer egentligen med vattnet innan det når ditt hem? Det hade vi tänkt reda ut för i denna artikel om vattenrening för hushåll.
Lösningar
I Sverige är vi bortskämda med vårt högkvalitativa dricksvatten och få vet hur det går till innan vattnet når våra kranar. Före du kan spola upp dricksvattnet i kranen genomgår det en övergripande reningsprocess vid ett närliggande vattenverk. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur rening av dricksvatten går till!
Lösningar
I våra toaletter och övriga avlopp spolas det ner allt ifrån papper och annat som är tänkt att spolas ned, till sådant som inte alls ska spolas ned. Oavsett vilket så måste såväl material som vatten dock tas om hand om, men hur går detta till?
Lösningar
Har du sökt efter vattenverk Stockholm? Veolia Water Technologies betraktar hela vattenförsörjningskedjan och erbjuder kompletta lösningar för kommunala vattenverk. Idag finns två vattenverk i Stockholm som förser stadens invånare med rent dricksvatten, Lovö och Norsborgs vattenverk.
Lösningar
Har du sökt efter vattenverk Malmö? Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är inte många dagar vi kan leva utan det. Det finns många faktorer som är viktiga för att vattnet ska bli rent. Under Malmös gator ringlar ett långt ledningsnät som ska ge vatten till många hushåll och hem. I snitt konsumerar varje svensk 160 liter vatten per dag; 10 liter för dryck och till matlagning.