Kunskapsbank

Lösningar
Det finns många olika ämnen som kan förorena vårt dricksvatten. Till dessa hör bland annat PFAS-ämnen. Men vad betyder egentligen PFAS, vilka risker medför det och vad gör man i reningsverken för att avlägsna dessa ämnen från dricksvattnet? Det tänkte vi försöka reda ut i denna artikel.
Lösningar
Vatten kan förorenas av många olika ämnen, varav uran är en av dem. Här tänkte vi därför berätta mer om vad uran är, varför det kan förekomma i dricksvattnet, vilka potentiella risker det kan medföra samt hur det tas om hand om i ett vattenreningsverk.
Lösningar
På vissa håll förekommer det dricksvatten med höga halter av fluorid. Men vad är egentligen fluorid, vilka gränsvärden gäller för detta ämne i dricksvattnet och vad behöver man göra ifall gränsen överskrids? I denna artikel försöker vi reda ut alla frågetecken.
Lösningar
I Sverige är vi väldigt lyckligt lottade som har en väl utbyggd infrastruktur för vattenrening. Det innebär att vi sällan har höga halter av bly eller andra tungmetaller i vårt vatten, om än det kan hända. Men hur uppkommer egentligen dessa föroreningar och hur får man bukt med dem?
Lösningar
Industrin är den sektor som förbrukar allra mest vatten i Sverige. En fungerade vattenförsörjning och rening är därför av största vikt för att bibehålla en fungerande industrisektor även i framtiden!
Lösningar
Tillhör du den skara människor som undrar vad tekniskt vatten innebär? Då har du hamnat helt rätt. Vi tänkte nämligen reda ut för vad tekniskt vatten är och hur det används i praktiken.
Lösningar
I Sverige är vi väldigt bortskämda när det kommer till tillgången av rent vatten. Vi kan vrida på kranen och ut kommer rent och fräscht dricksvatten. Men vad händer egentligen med vattnet innan det når ditt hem? Det hade vi tänkt reda ut för i denna artikel om vattenrening för hushåll.
Lösningar
I Sverige är vi bortskämda med vårt högkvalitativa dricksvatten och få vet hur det går till innan vattnet når våra kranar. Före du kan spola upp dricksvattnet i kranen genomgår det en övergripande reningsprocess vid ett närliggande vattenverk. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur rening av dricksvatten går till!
Lösningar
I våra toaletter och övriga avlopp spolas det ner allt ifrån papper och annat som är tänkt att spolas ned, till sådant som inte alls ska spolas ned. Oavsett vilket så måste såväl material som vatten dock tas om hand om, men hur går detta till?