Massa och papper

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

MASSA OCH PAPPER

Vi strävar att alltid leverera helhetslösningar med bästa tillgängliga teknologi så att de uppfyller varje bruks unika behov definierat utifrån deras geografiska läge, produktionsprocesser, råvaror och slutprodukter.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

>> Se vår kompletta portfölj av vattenlösningar till massa och pappersindustrin

Per-Anders Broström
Segmentschef Massa och papper

Tel: 054 17 75 44
E-post: [email protected]