Om oss

Den bästa tekniken för att bevara dina vattenresurser

Veolia Water Technologies (VWT) är ett dotterbolag inom Veolia-koncernen och den ledande specialisten inom vattenrening. Våra team designar och levererar anläggningar för rening av dricks- eller avloppsvatten såväl som mindre, standardiserad utrustning för vattenrening till industrier eller kommuner. VWT erbjuder även ett utbud av tjänster (revision, underhåll, digital osv.) för att täcka alla behov vid förvaltning av vattenreningsverk..

 

Lösningar för en hållbar värld

Vi skapar tekniker för en hållbar utveckling. Vår expertis fokuserar medvetet på att bevara miljön: Vi hjälper dig att reducera ditt koldioxidavtryck och optimera din vattenförbrukning, i synnerhet genom vårt ZLD-erbjudande ("Zero Liquid Discharge") vars mål är att återanvända avloppsvatten efter rening på anläggningen. Vi erbjuder dig även metaniseringslösningar för att utnyttja energin som produceras av slammet från din vattenreningsverk. Biogasen som genereras på detta sätt kan förbrukas inom anläggningen, av ett närliggande verk eller i kommunens distributionsnät. Vi tillhandahöll detta för Artois Methanisation med hjälp av våra kollegor från Veolias dotterbolag Sede. Vårt mål är att hjälpa dig bevara vatten- och energiresurser. 

Vi är en global aktör: Våra standardiserade tekniker designas globalt för att uppfylla standarderna i olika länder och formges lokalt för att uppfylla dina behov i största möjliga omfattning och framför allt för att vara så lyhörda som möjligt för dina behov eller kritiska situationer. Även i extrema nödfall:  Detta var utmaningen vi ställdes inför 2017, då orkanen Irma drog in över öarna Saint-Barthélémy och Saint-Martin. Våra team från Sidem och VWT Spain gjorde allt de kunde för att så snabbt som möjligt återställa produktionen och distributionen av vatten på dessa öar. 

Vi säkerställer tillgång till vatten för allt fler människor, samtidigt som vi bevarar denna resurs för framtida generationer. Staden Dhaka i Bangladesh har 11 miljoner invånare och behovet av dricksvatten kommer att fördubblas innan 2030, vilket gör att staden behöver ett nytt vattenreningsverk. Veolia Water Technologies ska designa denna anläggning, som kommer att producera 500 000 kubikmeter vatten varje dag.

Vår expertis till din tjänst

Vår globala närvaro och 160 års erfarenhet gör oss unika och tillåter oss att basera våra tekniker på åratals tillämpning och innovation för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi utvecklas kontinuerligt för att uppfylla dina behov, oavsett om det gäller service efter försäljning eller produktinnovation. 

Vattenreningsverk är en del av den cirkulära ekonomin. Både kommuner och affärsverksamheter vill bevara miljön i största möjliga mån, med ett eller flera reningsverk världen över. Tack vare en internationell närvaro med 9 000 VWT-medarbetare över hela världen kan vi hjälpa dig att uppnå ditt mål att optimera förvaltningen av naturresurser för alla dina anläggningar, oavsett var de finns. Ett aktuellt exempel på detta är vårt arbete med Danone.

Våra erbjudanden har designats för att uppfylla varje stadium i vattnets kretslopp och varje krav på vattenrening: processvatten, dricksvatten, avloppsvatten, avsaltning, på land, till havs osv. Vårt mål är att hjälpa dig att bevara din miljö oavsett var din anläggning ligger, samtidigt som vi levererar vattenkvaliteten du behöver.

Du kan räkna med att Veolia Water Technologies team hjälper dig med de dagliga behoven (underhåll, beställning av kemiska reagenser osv.) såväl som mer brådskande ärenden:  En mobil enhet kan vara på plats inom mindre än 24 timmar för att tillfälligt ersätta defekt utrustning.. 

Det går att vara konkurrenskraftig samtidigt som man bevarar vattenresurserna

Våra lösningar och tekniker har utvecklats för att göra dig mer konkurrenskraftig genom att minska dina driftkostnader, stärka ditt bolags sociala ansvar och säkerställa en effektiv förvaltning av dina anläggningar, framför allt genom vårt digitala AQUAVISTATM-erbjudande. För att kunna uppfylla dina behov så snabbt som möjligt har vi även utvecklat en rad standardiserade produkter och arbetar kontinuerligt på att ta fram nya erbjudanden, som är anpassade efter de växlande behoven och utvecklingen på lång sikt.

Våra innovativa tekniker för avloppsvatten och slambehandling maximerar din energiproduktion och låter dig återvinna och ge vissa produkter ett andra liv så att du kan extrahera råmaterial och dra fördel av värdefulla biprodukter, såsom litium.

Vi hjälper dig gärna att hitta de rätta lösningarna för:

  • Dricksvatten och industriellt vatten
  • Rening och återanvändning av avloppsvatten
  • Energiproduktion och energiåtervinning
  • Extraktion av råmaterial
  • Återvinning av biprodukte