Pressmeddelanden

Pressrelease
Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och sitt danska systerbolag Krüger fått i uppdrag att bygga om Ängstorps avloppsreningsverk för Laholmsbuktens VA (LBVA). Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer behovet säkras i befintliga volymer och med teknologier i toppklass.
Pressrelease
Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och ambitiöst avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö. Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer den nya anläggningen att hålla absolut toppklass.
Pressrelease
Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och sitt holländska systerbolag Biothane fått i uppdrag av Rottneros Bruk att bygga ut externreningsanläggning vid massafabriken i Sunne baserad på senaste tekniken inom anaerobi.