Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Nyheter

Nyheter
Marksanering med ISTD i kvarteret Renen i Varberg
Nyheter
Läkemedelsrening pilotstudie på Kullavik reningsverk
Nyheter
Veolia Water Technologies AB har genom VA-Ingenjörerna återigen fått förtroendet av Ahlstrom-Munksjö AB att modernisera och uppgradera befintlig externrening vid Aspa massabruk.
Nyheter
SSAB’s produktionsanläggning i Luleå har erhållit nya utsläppsvillkor enligt BAT-slutsatser för ståltillverkningsfabriker i linje med kommande EU-direktiv.
Nyheter
Rottneros utökar sin produktion på Rottneros bruk i Sunne och kompletterar sin befintliga processanläggning med ett nytt modernt anaerobt reningssteg av typ Biothane Biobed® Advanced EGSB.
Nyheter
VA-Ingenjörerna bygger om Ängstorps avloppsreningsverk för att nå en högre behandlingskapacitet.
Nyheter
GE Healthcare Bio-science AB fördubblar produktions-kapaciteten i en helt ny och modern processvattenanläggning.
Nyheter
Vid Circular Awards 2016 tilldelades Veolia två utmärkelser för sina bidrag till att utveckla cirkulär ekonomi. Koncernen erhöll första pris i kategorin "Multinational" och andra plats i kategorin "Leadeship".
Nyheter
VARIM har infört en certifiering med syfte att underlätta för kunderna i sökandet efter en kvalificerad leverantör som uppfyller vissa krav.
Nyheter
Clara Tamm/Veolia Water Technologies berättade på Livsmedelsdagarna om vikten av att se mer strategiskt och affärsmässigt på vatten. Vattenanvändning är en fråga som blir allt viktigare globalt, men även här hemma i Sverige. Vatten är en av de viktigaste ingredienserna vid produktion av livsmedel och ett processhjälpmedel som används genom hela processen.Tillgången på vatten av bra kvalitet kommer att bli en av de största hållbarhetsutmaningarna för livsmedelsindustrin.
Nyheter
Veolia Water Technologies har genom VA-Ingenjörerna och Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och ambitiöst avloppsreningsverk för Borås Energi och Miljö. Med fokus på miljö, effektivitet och långsiktighet kommer den nya anläggningen att hålla absolut toppklass.
Nyheter
VA-Ingenjörerna blir en del av Veolia Water Technologies AB med nytt organisationsnummer 556273-8582 från och med 11/11-14
Nyheter
LKAB har skrivit kontrakt med VA-Ingenjörerna AB, ett Veolia företag, för att leverera en anläggning som skall säkerställa att villkorsgränsen för ammoniak inte överskrids.
Nyheter
I december 2013 skrev VA-Ingenjörerna ett kontrakt med tillverkaren av pappersmassa Södra Cell i Värö gällande leverans av Hydrotech filter för råvattenrening.