Techno Business Units

 • ANOXKALDNES
 • AQUAFLOW
 • BIOSOLIDS
 • BIOTHANE
 • EVALED
 • HYDROTECH
 • IDRAFLOT
 • IDRASCREEN
 • PMT

Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna VARIM-certifierade!

VARIM har infört en certifiering med syfte att underlätta för kunderna i sökandet efter en kvalificerad leverantör som uppfyller vissa krav och innebär att företaget:

 • har ett dokumenterat kvalitetssystem
 • har en dokumenterad miljöpolicy och en person som är miljöansvarig
 • använder ledande teknik
 • arbetar aktivt för en bra vattenkvalitet
 • genomgår kontinuerligt utbildning
 • arbetar för ett hållbart samhälle
 • är väletablerade och har mångårig erfarenhet
 • har en dokumenterad välskött ekonomi
 • ingår i värdekedjan för industriell och kommunal vattenrening
 • följer Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB's (TEBAB) vid var tid gällande konkurrensrättsliga uppförandekod

Vi ser detta som en kvalitetsstämpel i VA-branschen säger Henrik Held, Affärsområdeschef på Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna.


Läs mer på http://varim.se/information/certifiering/.