Veolia Water Technologies Sverige har genomfört två stycken lyckade pilotförsök med rening av gruvvatten

Veolia Water Technologies Sverige har genomfört två stycken lyckade pilotförsök med rening av gruvvatten. Det ena pilotförsöket visar på en hög reduktionsgrad av sulfat genom att använda sig av biologisk reningsprocess. Teknologierna för anaerob behandling som har använts är Veolia Water Technologies' Biothane, Biobed® EGSB och SOR som är biologisk sulfidoxidation.

Det andra pilotförsöket genomfördes med AnoxKaldnes™ MBBR väl beprövade process för gruvvattenrening. Med originalbärarna AnoxKZ-200 blir det ett bra resultat även på kalciumhaltigt gruvvatten.

VA-Ingenjörerna´s Magnus Nilsson som varit projektledare för studierna har skrivit en artikel om pilotförsöken som publicerats i Bergsmannen med Jernkontorets Annaler tidning “Nordic Steel and Mining Review”, ni finner artikeln på sidan 36-38: 
 

https://pub.bergsmannen.se/e84dd68b-c6bd-4a52-b3f5-40d091bd373b#page=1

Kontakt

Magnus Nilsson

KAM Mining & Minerals, VA-Ingenjörerna
Veolia Water Technologies

Tel: +46 (0) 54 17 75 45

[email protected]