Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Veolia Water Technologies medverkade på Livsmedelsdagarna

Clara Tamm/Veolia Water Technologies berättade på Livsmedelsdagarna om vikten av att se mer strategiskt och affärsmässigt på vatten.

Vattenanvändning är en fråga som blir allt viktigare globalt, men även här hemma i Sverige. Vatten är en av de viktigaste ingredienserna vid produktion av livsmedel och ett processhjälpmedel som används genom hela processen.

Tillgången på vatten av bra kvalitet kommer att bli en av de största hållbarhetsutmaningarna för livsmedelsindustrin.

Vill du vet mer? Kontakta:

Clara Tamm
Business Development, Kontorschef Solna 
Tel 08-579 78 123
Epost [email protected]