Peab tillsammans med VeoliaWaterTechnologies Sverige startar nu samarbetet med att ta fram ett projektförslag gällande Nolhagas nya reningsverk åt Alingsås kommun

Nytt samarbete med Alingsås kommun gällande Nolhaga ARV

 

Peab och VeoliaWaterTechnologies Sverige drar nu igång för att ta fram möjliga lösningar på hur det nya avloppsreningsverket Nolhaga ska utformas. 
Projektet genomförs i olika faser där Fas 0 påbörjas under 2020 och kommer sedan att pågå i etapper under tio års tid, följ oss gärna på våra hemsidor och Linkedin för uppdateringar om projektet.

Peab tillsammans medVeoliaWaterTechnologiesSverige startar nu samarbetet
med att ta fram projektförslag för Nolhagas nya avloppsreningsverk åt
Alingsås kommun. Den nuvarande anläggningen har över 50 år på
nacken och behöver anpassas till att bli en modern, säker, hållbar och energieffektiv anläggning samt klara en ökning av en växande befolkning i kommunen.

 

Kontakt

Adis Dzafic

COO Municipal, Veolia VA-Ingenjörerna

Tel: +46 (0) 46 18 21 87

E-post: [email protected]