Toppmodern processtyrning hjälper SSAB att klara BAT enligt EU-direktiv

Processoptimering istället för nybyggnation klarar utsläppsvillkor åt SSAB

SSAB’s produktionsanläggning i Luleå har erhållit nya utsläppsvillkor enligt BAT-slutsatser för ståltillverkningsfabriker i linje med kommande EU-direktiv.

För att uppfylla nytt utsläppskrav på oorganiskt kväve behöver befintlig anläggning kompletteras med en extra reningsprocess.

Valet föll på VA-Ingenjörerna som uppgraderar befintligt biologiskt steg med STAR Utility SolutionsTM från vårt danska systerbolag Krüger, ett intelligent och toppmodernt styr- och övervakningssystem som ger möjligt att driva hela reningsprocessen med nitrifikation och denitrifikation på ett optimalt sätt. Därmed undveks nybyggnation av extra bassängvolymer.

Leveransen består av STAR med online sensorer för att på så sätt föra in en för- och efterdenitrifikationsprocess i befintliga bassänger. Driftstrategin ändras från kontinuerlig till intermittent luftning för att skapa luftade och icke-luftade faser, där de icke-luftade faserna möjliggör optimalt avlägsnande av nitrat från avloppsvattnet.

Denna STAR Bioflex lösning kommer att ge följande fördelar:

•       Stabil och säker drift

•       Flexibel för belastningsvariationer

•       Potential för minskade driftskostnader

PROJEKTET I KORTHET

Segment:        Gruv och Stål

Kund:                SSAB

Lokalisering:   SSAB, Luleå

Leverans:        STAR Utility SolutionsTM Bioflex lösning inklusive online sensorer

Order datum: Januari 2018