Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Skivfilterinstallation till Södra Cell Värö Bruk

I december 2013 skrev VA-Ingenjörerna ett kontrakt med tillverkaren av pappersmassa Södra Cell i Värö gällande leverans av Hydrotech filter för råvattenrening.

Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan Veoliabolagen, VA-Ingenjörerna och Hydrotech och kommer att vara den första installationen i Sverige av skivfilter som ersätter Passavantutrustning för råvattenfiltrering.
Installationen är planerad att pågå från slutet av mars till sommaren 2014.

Södra Cell

Södra Cells fabrik i Värö är belägen i Väröbacka, 60 km söder om Göteborg. Södra Cell - en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden, med en sammanlagd årsproduktion på 1,6 miljoner ton. Kunderna är främst europeiska tillverkare av finpapper, magasinspapper, mjukpapper, specialprodukter och kartong.

Nyligen togs beslut om att öka produktionskapaciteten vid bruket från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att fabriken kan göras ännu mer energieffektiv. Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen vid normal drift.

Lösning

Råvattnet är ytvatten från Viskan med en turbiditet som varierar mellan 5 och 80 FTU.

Anläggningens huvuddelar är tre Hydrotech skivfilter av typen HSF, med vardera en kapacitet av 3600 m3/h.

Filtrena är noga utformade med avseende på storlek och tryckfall så att de passar in i befintliga filterbassänger.

VA-Ingenjörerna och Hydrotech ansvarar för projektledning, projektering, nedmonteringen av befintlig utrustning samt leverans och installation av de nya filtren.

I leveransen ingår också funktions- och prestandagarantier. Bland annat så krävs en tillgänglighet av 99.8% på anläggningen, vilket ställer stora krav på den levererade utrustningens kvalitet.

Med tanke på att dessa filter levererar processvatten till hela anläggningen, måste installationen ske under drift och stora krav ställs på vattenleveranser även under montagetiden. Filtrena kommer att ersättas en och en för att garantera produktionen under montage.

Behandlingskapacitet

Max 7200 m3/h (3600 m3/h/ per filter)