Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

Samma företag - Fler teknologier

VA-Ingenjörerna blir en del av Veolia Water Technologies AB med nytt organisationsnummer 556273-8582 från och med 11/11-14 (AnoxKaldnes AB just nu är under namnändring till Veolia Water Technologies AB)

"Att vi byter namn betyder inget mer än just det" - Vi finns fortfarande på sex orter i Sverige och är en ledande funktionsleverantör som tillhandahåller projekt från idé till färdig anläggning, nu med en komplett portfölj av högteknologiska processlösningar och kundanpassade lösningar för styr och övervakning samt processoptimering. Det betyder helt enkelt att du fortsätter kontakta de personer du brukar kontakta.

Den viktigaste ändringen är att vi redan nu har ett nytt organisationsnummer 556273-8582, som just nu tillhör AnoxKaldnes AB men som är under namnändring till Veolia Water Technologies AB. Namnbytet beräknas vara klart till den 1 januari 2015. 

Frågor? Hör av dig till Henrik Held, Marknadschef, via 08-57978137 eller [email protected].