Pilotförsök för borttagning av olika organiska spårämnen med ozon och GAC vid dricksvattenproduktion.

Elin Lavonen hos Veolia Water Technologies Sverige har tillsammans med Malin UllbergStephan SK. KöhlerOksana Golovko och Karin Wiberg på SLU - Sveriges lantbruksuniversitet när hon arbetade på Norrvatten gjort en studie gällande borttagning av olika organiska spårämnen vid dricksvattenproduktion.

Genom pilotförsök med ozon och filtrering med granulerat aktivt kol (GAC) utfördes detta på Norrvattens ytvattenverk Görvälnverket i Järfälla, Stockholm.
Resultaten visar att konventionell dricksvattenteknik inklusive kemisk fällning och biofilter har en begränsad reningseffektivitet när det kommer till organiska spårämnen medan ozonering och adsorption till GAC kan utgöra en kraftfull barriär mot spårämnen såsom läkemedel (stor minskning vid ozonering) och PFAS-ämnen (adsorption till GAC).

 

Läs hela artikeln här:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/ew/d0ew00933d

Kontakt

 

Elin Lavonen (PhD)
Drinking water specialist, Process Department
Veolia Water Technologies

Tel: +46 (0)8 579 78 120 

[email protected]