Ombyggnation av Ängstorps avloppsreningsverk

VA-Ingenjörerna bygger om Ängstorps avloppsreningsverk för att nå en högre behandlingskapacitet. Dels på grund av att avloppsvatten från flera närliggande reningsverk skall överföras och för en succesivt ökad belastning från 10000 pe till 26000 pe. 

Entreprenaden omfattar uppförande av ny- och ombyggnation av Ängstorps ARV med renoverings- och moderniseringsåtgärder av sil-och inloppspumpstation, fördelningsbrunn till mellansedimentering och koagulant- och polymerdosering till slutsedimentering. Optimering av reningsprocessen sker med hjälp av avancerad styrning STAR, samtidigt som slamhanteringen kan behållas intakt. Lösning med Bio-P gör att befintliga volymer kan användas för den biologiska reningen.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Kommunal VA

Kund: Laholmbuktens VA

Anläggning: Ängstorps reningsverk

Lokalisering: Laholms Kommun, Hallands län

Leverans: Ut- och ombyggnation

Order datum: December 2016

Ordersumma: ca 85 000 kSEK

Entreprenadform: ABT (Totalentreprenad)