Nytt validerat renvattensystem till GE Healthcare

Nytt validerat renvattensystem  till GE Healthcare

GE Healthcare Bio-science AB fördubblar produktions-kapaciteten i en helt ny och modern processvattenanläggning, med en kapacitet av minst 2x9m³/h enligt gällande cGMP och Ph Eur/USP regler och krav på vattenbesparing. Fabriken är en av världens största fabriker för ett specifikt filtreringsmaterial och spelar en nyckelroll vid tillverkningen av biologiska läkemedel.

Projektet omfattar leverans, installation, validering och idrifttagande av 2 st nya processrenvattenanläggningar, monterade på skid. ORION-systemet består i stora drag av eneheterna RO (Reverse Osmosis), CEDI (Continuous Electro Deionisation) UF (Ultra Filtration) och RO för rejektet. Systemet är också hetvatten-sanerbart samt förberett för Veolia Customer Portal – ”Vision & Vision Air”.

PROJEKTET I KORTHET

Segment: Processvatten

Kund: GE Healthcare Bio-Sciences AB 

Lokalisering: Uppsala.

Leverans: 2st ORION 9000 UF

Order datum: Slutet av 2016