Ny utökad externrening vid Aspa massabruk

Ny utökad externrening vid Aspa massabruk

Veolia Water Technologies AB har genom VA-Ingenjörerna återigen fått förtroendet av Ahlstrom-Munksjö AB att modernisera och uppgradera befintlig externrening vid Aspa massabruk.

 

Anox Kaldnes leverade redan år 2005 en termofil MBBRTM   för att rena en delström av avloppsvattnet.

Baserat på detta lyckade samarbete var det nu dags att öka kapaciteten och projektet bestod av grundläggande design och verifiering av processen i labsimuleringar, samt projektering och leverans av en ny aerob termofil MBBRTM -process inklusive förbättring av befintlig eftersedimentering.

 

  • Projektet har utvecklats mycket väl och redan kort efter uppstart har reduktionen av COD kommit upp i förväntad nivå.

  • Termofil aerob MBBR har fördelarna av ett minskat behov av kylning av det varma avloppsvattnet, då processen drivs vid en temperatud av ca 55C.

  • Den höga temperaturen eliminerar risken för tillväxt av Legionella i processen.

  •  

 

Kontakt

Henrik Held

Affärsområdeschef Kommunal

Tel: +46 (0) 8 579 78 137

E-post: [email protected]