Minska risker och öka kostnadseffektiviteten på din intagsvattenstation

Levererar din intagsvattenstation som den ska?
5 saker att tänka på för att minska risker och öka kostnadseffektiviteten på din intagsvattenstation

Att driva en intagsvattenstation som levererar stora volymer vatten är inte helt riskfritt. Driftstopp på stationen kan få en enorm inverkan på företagets leveransförmåga, och följderna kan snabbt påverka verksamheten negativt. 

För att minska risken för fel installerar man vanligtvis stabil och beprövad utrustning som är rätt just då, men vad händer, och vad gör man, när utrustningen åldras?
 

 

I den här artikeln beskrivs 5 affärsrisker kopplade till åldrande intagsvattenstationer.

1. Kostnader för service och reservdelar
Företag förändras över tiden och europeiska originaltillverkare av utrustning är inget undantag. För vissa leverantörer är nya kunder viktigare och mer intressanta än att vårda befintliga kundrelationer med underhåll, snabb service och reservdelar.
Konsekvensen av detta blir att du som driftsansvarig behöver hitta alternativa leverantörer, något som kan bli både kostsamt och riskfyllt om man får reservdelar delar av lägre kvalitet.
Har du problem med att hitta reservdelar och service till din intagsvattenstation?

 

2. Driftstopp är dyra!
Om intagsvattenanläggningen går ner måste man hitta en snabb lösning, helst redan igår. Lyckligtvis finns flexibla och temporära lösningar snabbt till hands via mobila vattentjänstföretag. Men, beroende på hur länge nedstängningen varar kan detta bli en dyr lösning.
Har du haft en dyr upplevelse att hålla din anläggning igång?

 

3. Att byta är jobbigt

Teknik, inköp och konstruktion är komplicerade områden som  tar fokus från din kärnverksamhet, och risken är att även ett planerat driftstopp kan förlängas från dagar till månader.

Skjuter du uppgraderingen av din intagsvattenanläggning eftersom jobbet är  komplicerat och riskfyllt?

 

4. Förändringar i behov (i volym eller kvalitet)

Precis som leverantörens verksamhet förändras, så förändras även din. Det är alltså mycket troligt att de ursprungliga designvillkoren för din intagsvattenanläggning inte längre är relevanta för ditt företag.
Hur skulle du utforma intagsvattenanläggningen idag?

 

5. Mark har aldrig varit mer värdefullt.

Hur skulle du använda det utrymme som intagsvattenanläggningen förbrukar om den fanns tillgänglig till annat? Tekniska framsteg inom utrustning för intagsvatten innebär att fotavtrycket kan vara betydligt mindre än för 50 år sedan. Vad skulle det utrymmet vara värt för produktion av din kärnverksamhet?
 

Om någon eller några av dessa utmaningarna känns relevanta för dig och ditt företag kan Veolia Water Technologies hjälpa, och hitta de lösningar som är bäst för dig och din specifika anläggning.

 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa och vägleda industriella kunder i Sverige för processer som rör uppgraderingar av anläggningar för att möta ökade leverans behov och att göra det mesta av värdefull markyta. Vi har också väl beprövade tillvägagångssätt som minimerar driftstopp under övergångsprocessen, så att din anläggning inte behöver stå still och kan fortsätta att leverera under tiden.

Kontakt Veolia

Per-Anders Broström

Affärsområdeschef Industri

Tel: +46 (0) 54 17 75 44

E-post: [email protected]

 

Kontakt Hydrotech

William Blandford

Försäljningschef Industri

Tel: +46 (0) 40 42 99 97

E-post: [email protected]

Låter det intressant?

Läs här:

PDF
HT Fallstudie (125.89 KB)