Installation av Hydrotech filter på Duvbackens ARV i Gävle, på uppdrag av Gästrike Vatten.

Installation av nya HT filter på Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle

Veolia Water Technologies Sverige har tillsammans med Hydrotech fått i uppdrag av Gästrike Vatten AB att installera 5 stycken filter från Hydrotech på Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle.

Ombyggnaden görs för att uppfylla kraven för reningsverkets miljötillstånd. Två reningsbassänger byggs om och nya filter sätts in för att ta bort ännu mer fosfor från avloppsvattnet.

Förra veckan har Hydrotech’s mikrosilar lyfts på plats, när de tagits i drift kommer de att säkerställa en effektiv efterpolering och bräddvattenrening.

Läs gärna mer om projektet:
https://lnkd.in/eFt7jvF

 

Kontakt

Henrik Held

Affärsområdeschef Kommunal

Tel: +46 (0) 8 579 78 137

E-post: [email protected]