Nyheter

Nyheter
Marksanering med ISTD i kvarteret Renen i Varberg
Nyheter
Läkemedelsrening pilotstudie på Kullavik reningsverk
Nyheter
Veolia Water Technologies AB har genom VA-Ingenjörerna återigen fått förtroendet av Ahlstrom-Munksjö AB att modernisera och uppgradera befintlig externrening vid Aspa massabruk.
Nyheter
SSAB’s produktionsanläggning i Luleå har erhållit nya utsläppsvillkor enligt BAT-slutsatser för ståltillverkningsfabriker i linje med kommande EU-direktiv.
Nyheter
Rottneros utökar sin produktion på Rottneros bruk i Sunne och kompletterar sin befintliga processanläggning med ett nytt modernt anaerobt reningssteg av typ Biothane Biobed® Advanced EGSB.
Nyheter
VA-Ingenjörerna bygger om Ängstorps avloppsreningsverk för att nå en högre behandlingskapacitet.
Nyheter
GE Healthcare Bio-science AB fördubblar produktions-kapaciteten i en helt ny och modern processvattenanläggning.
Nyheter
Vid Circular Awards 2016 tilldelades Veolia två utmärkelser för sina bidrag till att utveckla cirkulär ekonomi. Koncernen erhöll första pris i kategorin "Multinational" och andra plats i kategorin "Leadeship".