Publikationer

Publikation
Låg miljöbelastning, trygghet för personalen och rätt kvalitet var grundkraven när Borås Energi och Miljö upphandlade det nya avloppsreningsverket på Sobacken i Borås.

Veolia Water Technologies vann upphandlingen av detta prestigeprojekt, tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger. De får, när verket står klart hösten 2018, en referensanläggning av världsklass. Och moder natur får ett avloppsvatten som knappast kan bli renare.
Publikation
VA-ingenjörerna har levererat och installerat anläggningar för råvattenfiltrering samt biologisk rening och polering av processavloppsvatten till pappersmassafabriken Södra Cell Värö i Halland.
Publikation
När framgångsrika Oatly behövde hjälp med att hantera de stora pH-variationerna i den växande mängden spillvatten tog man kontakt med Veolia Water Technologies. Under sommaren 2015 installerades VA-Optima, en intelligent mjukvara för processtyrning och optimering, för att klara utsläppskraven och uppnå högsta driftsäkerhet.
Publikation
Borås kraftsamlar och bygger ett nytt avloppsreningsverk och kraftvärmeverk vid sitt befintliga energi- och miljöcenter en mil utanför staden.
Publikation
När Södra Cell Värös Passavantutrustning för råvattenfiltrering hade passerat sitt bäst-före datum blev företaget det första massabruket i Sverige som ersatte utrustningen med skivfilter. Sommaren 2014 slutförde Veolia VA-Ingenjörerna leveransen av ett Hydrotech skivfilter för råvattenrening på Södra Cell i Värö, den första installationen i sitt slag i Sverige.
Publikation
I Sverige är Veolia kanske mest känt inom tåg och transporter. Vad många nog inte vet är att företaget också är världsledande inom vatten. Globalt renar och levererar Veolia 17 miljarder liter vatten varje dag. Ambitionen är glasklar – en hållbar hantering av vatten.
Publikation
Den nionden augusti invigdes Katrineholms nya vattenförsörjning med stort kalas. Vattenverket i Forssjö innebär att Katrineholmarna får ett väsentligt bättre och säkrare vatten.