Termisk marksanering

TERMISK MARKSANERING

Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram en skräddarsydd lösning för våra kunder som har behov av att på ett effektivt sätt sanera jord, berg och grundvatten.

Föroreningen behandlas på aktuell plats utan transporter till regionala eller utländska behandlingsanläggningar vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Genom tätt samarbete med vårt systerbolag Krüger i Danmark har vi tillgång till mer än 20 års erfarenhet av marksaneringar världen över. Samarbetet är kundens garanti för en svensktalande projektledning med lokalkännedom tillsammans med en världsledande teknologileverentör, där båda ingår under samma koncern.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Termisk konduktiv uppvärmning (TCH)

Eftersom värmeledningsförmågan i olika jordlager är mycket likartad kan man uppnå jämn och robust uppvärmning av alla jordtyper från sand till granit över och under grundvattennivån.

Metoden kan uppnå mycket låga reningskriterier även i lågpermeabla jordskikt där andra tekniker kan ge upp. Metoden är den enda som kan värma över 100°C och därmed behandla föroreningar som PCB, Dioxin etc. Vi använder elektriska värmeelement som låter oss nyttja miljömärkt el istället för drift med fossila bränslen.

Ånginjektion (SEE)

Ånginjektion är den billigaste tekniken när det kommer till termiska reningstekniker. Tekniken används i huvudsak under grundvattennivån och kräver att jorden är permeabel. Med ånginjektion kan stora mängder energi injiceras från några få borrpunkter. Tekniken används ofta där det finns ett högt grundvattenflöde och är begränsad till 100°C

Kontakt

Adis Dzafic

Segmentschef Termisk marksanering

046-18 21 87

[email protected]

Våra teknologier

Thermal Soil Remediation