Koncernöversikt

Runt om i världen hjälper Veolia städer och industrier att förvalta, optimera och få ut det mesta av sina resurser. Bolaget erbjuder en rad lösningar i anknytning till vatten, energi och material – med fokus på avfallsåtervinning – för att främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Veolias 169 000 medarbetare har i uppgift att bidra direkt till hållbarhetsprestandan hos kunder i den offentliga och den privata sektorn så att dessa kan följa utvecklingen samtidigt som de skyddar miljön. 
För detta ändamål designar och distribuerar bolaget speciallösningar för att erbjuda, skydda och fylla på resurser och samtidigt öka deras effektivitet ur en miljömässig, ekonomisk och social ståndpunkt. Sådana initiativ är en del av Veolias pågående kampanj för att spara på världens resurser. 

 

Bolagsstatistik 2019

€25.125 miljarder Euro i intäker

3 affärsområden: 
Vatten, Avfall och Energi

168,800 anställda runt
om i världen

Water

VATTEN

. 96 miljoner människor försedda med dricksvatten  

. 62 miljoner människor anslutna till avloppssystem

. Förvaltning av 4 117 vattenproduktions-
  anläggningar

. Förvaltning av 2 878 avloppsreningsverk
 

Energy

ENERGI

 • Förvaltning av 595 värme- och kylningsnät
 • 45 miljoner MWh producerade
 • Förvaltning av 40 210 värmeanläggningar 
 • Förvaltning av 2 291 industrianläggningar
   
Waste management

 AVFALLSHANTERING

 • Insamlingstjänster för mer än 40 miljoner människor på uppdrag av lokala myndigheter
 • 737 977 affärskunder
 • 47 miljoner ton behandlat avfall 
 • Drift av 579 reningsverk
   

SJU TILLVÄXTMARKNADER

Veolia har identifierat sju viktiga tillväxtmarknader, som representerar sektorer med betydande potential att generera intäkter, där resursbrist ger en växande efterfrågan på specialkompetenser. Dessa sektorer öppnar upp nya möjligheter för miljötjänster, för vilka Veolia redan tillhandahåller referenslösningar:

 • Den cirkulära ekonomin, att hantera problemet med mindre råvaror, vatten och energiresurser
 • Innovativa lösningar för att förbättra livet i städer och tillhörande tjänster
 • Behandling av svåra föroreningar, som giftigt avfall, slam från reningsverk och förorenat avloppsvatten
 • Demontering av oljeriggar, fartyg, flygplan och kärnkraftverk
 • Livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrier, att säkerställa efterlevnad av stränga normer för hälsa, säkerhet och kvalitet
 • Gruv-, metall- och elindustrier, vilka kräver omfattande resurser
 • Olje-, gas- och kemikalieindustrier, som styrs av alltmer krävande miljökrav