Hållbar och naturlig samarbetspartner

VA-Ingenjörerna strävar alltid efter att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att skydda de lokala och nationella vattenresurserna.

  • Vi har sedan år 1990 drivit projekt från idé till nyckelfärdiga anläggningar.
  • Vi finns nära våra kunder, från Lund i söder till Östersund i norr.
  • Vi tar tillsammans med våra kunder fram den bästa lösningen.
  • Vi erbjuder garantier för både funktion och prestanda, ett totalansvar att lita på.
  • Vi ser ömsesidig och långsiktig samverkan som nyckeln till framgång.

VÅR VISION

Resourcing the world - Värna om jordens resurser

En långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle för både människa och miljö är utgångspunkten för hela Veoliakoncernen vars mission - resourcing the world - är att värna om jordens resurser.

För VA-Ingenjörerna, en del av Veolia Water Technologies, innebär detta att vi inom området vatten tillsammans med våra kunder strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att förbättra tillgången och förutsättningarna, tillvarata och hushålla med samt återskapa och återföra jordens naturresurser.

Veolia har satt upp nio områden att arbeta inom CSR och hållbarhet. Vi arbetar tillsammans med våra kunder med att hitta långsiktigt hållbara och praktiska lösningar för vattnets cykel alla steg för att skapa förutsättningar att tillvarata vattenresurser och bidra till bevarande av vår miljö. Till vår hjälp har vi de egenutvecklade verktygen, True Cost of Water (TCW) och Water Impact Index (WiiX).

På så sätt hjälper vi våra kunder att uppnå sina övergripande hållbarhetsmål, göra klimatsmarta investeringar och samtidigt sänka sina driftskostnader.

PDF
CSR och hållbar utveckling (4.88 MB)
PDF
Veolias Hållbarhetsrapport 2015 (12.65 MB)