Covid-19

Veolia Water Technologies kommer att göra allt vi kan för att fullfölja våra kundåtaganden 

För att säkerställa att vår leverans kan fortgå har vi i samband med virusutbrottet aktiverat vår krishanteringsplan.

Vi kommer att fortsatt ha en nära dialog och omgående meddela ifall våra tjänster på något sätt skulle påverkas av nya restriktioner eller andra förändringar, relaterat till den pågående pandemin. 

Veolia Water Technologies bevakar och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer gällande covid-19.  

Vårt fokus är våra medarbetares hälsa och att vi ska fortsätta leverera enligt avtal hos samtliga våra kunder.

 

 

 

 

För mer information

Önskar du komma i kontakt med oss kan du vända dig till din ordinarie kontaktperson hos Veolia.

Eller ring vår växel +46 46 18 21 50

Extern information om covid-19