Ny Karriär

ANSLUT DIG TILL OSS

9 000 medarbetare hos Veolia Water Technologies (VWT) väntar på att du ska ansluta dig till dem i strävan mot ett gemensamt mål: Att värdesätta världens vattenresurser och balansera skyddet av detta ömtåliga ekosystem med kundernas behov. Vår arbetsstyrka omfattar många olika personligheter och färdigheter, samtidigt som det finns ett överflöd av matchande karriärvägar – en avgörande värdeförutsättning för att arbeta på VWT. Du får chansen att utveckla din talang lokalt eller internationellt, med fördjupande utbildningsprogram och insikt i vårt nätverk av samarbetspartner, inklusive vattenreningsexperter, tekniker och kommersiellt skickliga chefer.

 

Vårt DNA

 • Åtagande: På Veolia Water Technologies är vi väl medvetna om vårt århundrades frågeställningar och stora miljöutmaningar. Oavsett vad vi gör för våra kunder drivs vi av önskan att lösa dessa utmaningar och använda våra kunskaper till nytta för miljön och för att bevara vattenresurser. Våra prioriteter internt är att utveckla våra medarbetares färdigheter och karriärer såväl som att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för dem.
   
 • Innovation: Våra tekniker är grunden till vår expertis. Vi har en strukturerad inställning till innovation och strävar efter att hitta nya lösningar som uppfyller våra kunders behov, samtidigt som de förbereder vårt bolag för de kommande åren. Genom att arbeta på VWT spelar du en aktiv roll i denna utveckling.
   
 • Beslutsamhet: Varje lösning är viktig för oss, oavsett projektets storlek eller form. Vi drivs av en önskan att göra våra kunder nöjda och uppnå resultat vi kan vara stolta över. Därför arbetar vi alltid med beslutsamhet och passion för att säkerställa att varje projekt blir en framgång.
   
 • Mångfald: Tack vare våra medarbetares expertis och kulturella rikedom har vi etablerat oss internationellt som referensbolag inom vattenrening. På VWT ser vi våra medarbetares mångfald som en stor tillgång.
   
 • Samarbete: Våra team finns över hela världen och består av människor från varierande bakgrunder som förlitar sig på styrkan av samarbete för att göra en verklig skillnad. Tillit, kunskapsdelning och färdigheter utgör grunderna i projektbaserat arbete – och samarbete är nyckeln till framgång.


Besök denna sida för att ta reda på allt som finns att veta om vårt bolag: 

 

Din upplevelse

Veolia Water Technologies är stolt över att vara ett ansvarstagande bolag. De främsta prioriteringarna för vårt HR-team är att bevara en meningsfull arbetsmiljö, säkerställa respekt för våra värderingar och hjälpa våra medarbetare att förvalta sina karriärer på ett effektivt sätt.

Isabelle Pavelic, Directrice RH de Veolia Water Technologies
Ingen karriär är linjär och direkt för oss här på Veolia Water Technologies. Mångfalden i vårt bolag, våra affärsverksamheter och vårt internationella nätverk gör att vi kan erbjuda stimulerande och omväxlande karriärmöjligheter för de som strävar efter att göra en skillnad. Vårt mål är att bryta ner vertikala strukturer, främja samarbete och flytta fram gränserna för vad som är möjligt
Isabelle Pavelic
HR-chef på Veolia Water Technologies

Vi ser mångfald som en stor tillgång i att uppnå våra mål och gör det till en prioritet att värdesätta våra medarbetares talrika karriärvägar, utbildningar och personligheter.

Din akademiska bakgrund, din karriärhistorik och dina färdigheter spelar ingen roll – det är din inställning som gör den största skillnaden när du försöker hitta din plats inom vår organisation och den individuella rollen du kan spela i våra resursskyddsprojekt.
 

Omväxlande, talrika och gränslösa karriärvägars

Det finns ingen fast karriärväg att följa. Tvärtom, faktiskt. Det finns lika många karriärvägar som det finns individer i vårt team. Beroende på dina färdigheter, erfarenheter och professionella mål är det upp till dig att definiera vägen som din karriär ska ta genom ditt yrkesliv – och du har friheten att göra detta i din egen takt.

Vi delar din vision genom att främja utbildning, verka för kunskapsdelning och uppmuntra intern rörlighet. Som en del av vår önskan att bryta ner vertikala strukturer strävar vi aktivt efter att främja samarbete mellan våra olika affärsverksamheter såväl som mellan avdelningar och över gränser. Vatten är en värdefull resurs och ett universellt behov, och våra team arbetar i världens alla hörn. Med VWT får du tillgång till detta exklusiva nätverk av skickliga vattenreningsexperter. 

 

Karriärutveckling

Vi uppmuntrar och utvecklar professionell rörlighet i alla dess former: funktionell, tvärgående, geografisk osv. För oss är allt möjligt. Anhåll om en omplacering för att arbeta och bo i ett nytt land eller en ny stad. Eller stig i graderna på våra huvudkontor och olika driftenheter. Ändra ditt specialområde. Använd våra resurser för att hitta din plats på en helt ny avdelning.

Som kapten över din karriär och rörlighet har du nytta av stödet från våra dedikerade team, som råder och hjälper dig att definiera och implementera dina projekt.

 

Vidareutbilda dig under ditt arbetsliv

Vi erbjuder många utbildningsprogram under året, där fokus ligger på såväl tekniskt kunnande som mellanmänsklig kompetens. Våra program är tillgängliga i varje land där vi bedriver verksamheter och tillgodoser såväl tvärgående behov som chefsbehov. Samtidigt är de utformade att gynna och utveckla färdigheter, som främjar alla våra medarbetares anställbarhet oavsett hierarkisk nivå eller specialområde. I linje med vår organisations utveckling och ramarna för våra affärsverksamheter skapar, anpassar och omformar vi våra interna utbildningsprogram efter marknadens behov. 

Veolia Water Technologies har också nytta av ett aktivt nätverk av Veolia Campus över hela jorden.

Veolia är en av få koncerner som har uppfört en dedikerad ”skola” vars akademiska examina erkänns av staten. Veolia Campus etablerades 1994 och finns nu på tjugo platser, inklusive fyra i Frankrike. Skolan strävar efter att erbjuda utbildningsprogram anpassade efter lokala behov och föreskrifter, samtidigt som den respekterar de pedagogiska kvalitetsstandarderna i koncernens utbildningspolicy.

VÅR AFFÄRSVERKSAMHET

Upptäck de affärsgrenar som utgör vårt bolag

Våra affärsverksamheters beskaffenhet gör att vi kan erbjuda en mångfald av både tekniska och stödjande tjänster inom ingenjörsvetenskap, projektledning, handel, inköp, finans, HR, kommunikation, juridik, IT och kvalitet.

Du får arbeta med att designa stora vattenreningsverk, marknadsföra den breda portföljen av egenutvecklade Veolia Water Technologies-tekniker, samt optimera våra standardprodukter och investeringar i kundservice.
 

Är du intresserad av en eller flera av våra affärsgrenar?

UTBILDNING FÖR UNGA OCH STUDENTER

Vårt "PANGEO" program

PANGEO-programmet skapades 2004 av Veolia-koncernen och ger dig möjligheten att arbeta vid en av våra anläggningar utomlands i 12 eller 24 månader, med ett VIE-kontrakt (Volontariat International en Entreprises).
Med möjligheter inom ingenjörsvetenskap, projektledning, affärsanalys, QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö), finans, kommunikation och HR finns ett brett utbud av attraktiva tjänster inom vårt favoritområde: vattenrening!

Du kan dra nytta av alla fördelar med personligt stöd. Ett dedikerat team håller ett vakande öga på din integration i landet du väljer och hjälper dig med bostad, assimilering, post osv. Det känns skönt att få hjälp!
 

Klicka här för att se alla våra VIE-möjligheter:

 

Våra relationer med skolor

För att främja vår affärsverksamhet och våra aktiviteter har vi utvecklat förbindelser och partnerskap med universitet och högskolor världen över. Dessutom är vi aktivt involverade i många forum och mässor.

Följ oss på LinkedIn för att ta reda på mer om våra förevisningar och få senaste nytt!

https://www.linkedin.com/company/veolia-water-technologies/


Vår Trophées Performance-tävling

Presentera din doktorsavhandling inför en jury med experter från Veolia-koncernen för chansen att vinna ett resestipendium och utforska Veolias arbete i en helt ny miljö.

Sedan 1998 har Trophées Performance-tävlingen belönat de mest innovativa arbetena som studenter från universitet samt ingenjörs- och handelshögskolor har gjort under sitt sista studieår.

Vinnaren, som får en flygresa tur och retur samt ett generöst resebidrag, välkomnas till valt land av våra lokala representanter. Därefter har vederbörande möjlighet att upptäcka våra aktiviteter och specialiteter, diskutera sitt arbete med experter och ta sin karriär till nya höjder!
 

Vill du veta mer om vår Trophées Performance-tävling och anmäla ditt intresse för att delta? Du hittar all information här!

 

Våra Veolia-sommarskolor

Fördjupa dig i vår koncern under tio dagar!

Har du en passion för hållbar utveckling och vill upptäcka olika miljöfokuserade yrken? Vill du ta reda på mer om vår koncerns internationella verksamhet? Kom och tillbringa tio dagar med oss i Frankrike och engagera dig i vår koncerns aktiviteter!

Program för Veolias sommarskola: delta i presentationer av vår verksamhet, möt våra medarbetare, besök anläggningar och mycket mer!
 

Klicka här för att ta reda på mer om Veolias sommarskolor och om hur du anmäler dig:

LEDIGA TJÄNSTER

Känner du igen dig i våra värderingar och yrkesområden och vill använda dina kunskaper till nytta för miljön?

Vill du arbeta på en internationell arena, designa standardprodukter för vattenrening, marknadsföra avancerad hemteknik och delta i designen och implementeringen av storskaliga projekt?

Vill du arbeta för ett stort bolag med talrika och meningsfulla karriärmöjligheter?
 

Se våra lediga tjänster och ansök!