AnoxServices

SPETSKOMPETENS INOM MIKROBIOLOGISKA RENINGSPROCESSER

ANOX SERVICES

AnoxServices erbjuder en heltäckande uppsättning av verktyg och tjänster för att utveckla, optimera och felsöka biologiska reningsprocesser. Kärnan är djup kunskap om mikrobiologiska nedbrytningsprocesser, kvalitetssäkrade tester och analyser samt mångårig erfarenhet inom biologisk behandling av kommunalt och industriellt avloppsvatten och av biogasprocesser.

De verktyg vi använder inkluderar kemiska analyser, mikrobiologiska analyser, biologiska satsvisa tester och kontinuerliga specialdesignade försök i lab- och pilotskala. Genom att använda dessa verktyg i kombination med spetskompetens och kreativitet kan vi hitta lösningar på våra kunders utmaningar inom biologiska reningsprocesser. Vi delar också med oss av våra kunskaper genom att erbjuda ett flertal olika utbildningar.

Vårt laboratorium och flertalet av våra analyser och tester är ackrediterade enligt ISO 17 025 och kan även genomföras i enlighet med OECDs riktlinjer för god laboratoriesed (GLP) och kvalitet genomsyrar allt vårt laborativa arbete.

ERBJUDANDEN

Problemlösning/troubleshooting av biologiska reningsprocesser

Har ni problem med er biologiska rening? - Vi har kunskap och utrustning för att hjälpa er!

AnoxServices hjälper er att identifiera Era problem och komma med åtgärdsförslag. Till vår hjälp har vi ett välutrustat laboratorium, olika typer av mikroskop samt mångårig erfarenhet av biologiska processer industriell och kommunal avloppsvattenrening och biogasprocesser.

Exempel på metoder vi använder oss av:

  • Diagnostisk mikroskopering
  • Biologiska satsvisa tester
  • Fördjupad mikrobiologisk karakterisering
  • Utvärdering av befintliga analysresultat
  • Utökade driftsanalyser
  • Genomgång av anläggningen

Metodiken i varje enskilt fall beslutar vi i samråd med uppdragsgivaren.

Naturligtvis arbetar vi även med förebyggande support, till exempel råd vid planerade förändringar, kontinuerlig karakterisering av biomassan med mikroskopi och regelbundna driftsanalyser samt utvärdering av driftsresultat.

Samlat inom AnoxServices har vi både bred och djup kunskap inom många områden. Vi arbetar bland annat kontinuerligt med aktivslam-, biofilms- och biogasprocesser och har erfarenhet alltifrån praktisk drift till detaljerad mikrobiell förståelse och analyser.

Verifierad och optimerad processdesign

Undvik överraskningar i fullskala och säkerställ optimal processdesign av den biologiska reningen baserad på mikroorganismernas krav med hjälp av tester i lab- och pilotskala.

Vi hjälper våra kunder att designa relevanta försök och omvandla resultaten till användbar information. Våra metoder sträcker sig från enklare satsvisa biologiska tester till kontinuerliga tester i lab- och pilotskala.

Stasvisa tester används för att undersöka vattnets nedbrytbarhet och eventuell toxicitet. Dålig nedbrytning i ett satsvist test behöver dock inte nödvändigtvis betyda att ett avloppsvatten inte kan behandlas biologiskt. I vissa fall krävs en starkt anpassad mikroflora för nedbrytning. För att testa detta genomförs kontinuerliga lab-tester. I dessa tester simuleras fullskaliga reningsprocesser i labbet för att utvärdera driftparametrar, långsiktiga effekter, effektivitet, stabilitet och ekonomi och säkerställa optimal design. För att komma ännu närmre verkliga förhållanden kan en pilotanläggning placeras i anslutning till anläggningen.

Ackrediterade/GLP-certifierade analyser och tester

Flertalet av våra tester är ackrediterade enligt ISO och kan även genomföras i enlighet med OECDs riktlinjer för god laboratoriesed.

Detta innebär att vårt laborativa arbete är kvalitetssäkrat och resultaten från våra tester kan användas för att uppfylla krav från tillsyns- och prövningsmyndigheter.

Laboratoriet uppfyller dessutom kraven för den europeiska kemikalielagstiftningen REACH och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Utbildning

Vi delar med oss av vår kunskap!

Med vår hjälp kan ni fördjupa kunskapen hos era medarbetare inom biologisk avloppsvattenrening. Vi erbjuder både grundkurser och fortsättningskurser på plats i våra lokaler i Lund, men vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar för era behov som hålls på plats hos er.

My Carlsson
Manager AnoxServices

Tel: 046 18 21 55
E-post: [email protected]