Automation och IT

Världsledande och naturlig samarbetspartner

Med vårt mångåriga och unika processkunnande kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för styr och övervakning samt lättanvända verktyg för att följa upp och kontinuerligt förbättra de olika processerna inom vattenrening.

Genom vår långa erfarenhet av styr- och övervakning med kompletta leveranser omfattande servrar/datorer, PLC-system, pumpstyrningar, automatikskåp och kommunikationsutrustning kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

ERBJUDANDE

Scada-system: VA-Operatör V3

VA-Operatör V3 är ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer. Det är ett öppet Windowsbaserat SCADA-system som levereras med alla nödvändiga verktyg som behövs för att konfigurera och bygga systemet. VA-Operatör är en vidareutveckling av PC-Operatör och har funnits på marknaden sedan 80-talet. Systemet är uppbyggt på färdiga funktioner och kräver därmed inte att man kan programmeringskod för att konfigurera det.

Processtyrning: VA-Optima

VA-Optima kan användas oberoende av vilket SCADA-system man har.

VA-Optima är en mjukvara för processtyrning och optimering som kombinerar processkunskap med reglerteknik. Detta ger användaren ett kraftfullt verktyg för optimering av vattenreningsprocesser med bibehållet reningsresultat som:

  • Energieffektivisering av tex luftningen till aktuella processbetingelser
  • Kemikalieoptimering av tex fällningskemikalier som styrs utifrån aktuell fosforbelastning
  • Kväveoptimering med onlinemätning av tex ammonium och nitrat för styrstrategier som ger en stabilare drift av den känsliga nitrifikationen
  • Hydraulisk optimering genom att tex reglera flödesfördelningen och öka den hydrauliska kapaciteten för färre problem med slamflykt och att bräddningar

Verksamhetssystem: MimerVA

MimerVA är ett verktyg för att hantera verksamheten inom VA. MimerVA är framtaget och utvecklat enligt de önskemål och krav vi sett och fått propåer om ute hos våra kunder. Med MimerVA som ett nav för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten inom kommuner och industrier har man kommit en bra bit på väg mot ett datoriserat verksamhetssystem. Systemet finns tillgängligt i tre varianter, MimerVA Standard, MimerVA Stand alone och MimerVA Server.

Referenser

Optimering av biologisk kväverening, Tranås kommun

Dim 38 000 pe, varav försumbar industri

Design 8 000 m3/d

Leverans av VA-Optima för överordnad processtyrning av kvävereduktion i befintliga volymer. Utsläppsvillor på 13 mg Total-N/l som årsmedelvärde.

Med moduler för: 

  • styrning av fas
  • slamålder
  • syrehalt
  • Minskning av kvävebelastningen med 17 mg Total-N/l
  • Kostnad 11 kr/kg reducerat kväve

Genomförande: 2013 – 2014
Ordervärde: 2,1 MSEK
Entreprenadform: Total

Share