Provtagningskylare

Akvapur Provtagningskylare

- marknadens mest effektiva provtagare av heta vätskor

Provtagningskylaren är ändamålsenlig och speciellt anpassad för provtagning av vätskor som annars inte är hanterbara, till exempel:

  • Vatten och ånga i ångpannor
  • Slingor i värmeverk
  • Mättad och överhettad ånga

Fördelarna är:

  • Enkelt underhåll - lätt att ta isär och rengöra mha snabbkoppling.
  • God värmeöverföring och litet kylvattenbehov genom turbulens på kylvattensidan (mellan manteln och slingan).
  • Garanterat representativa prov, dvs utan tillskott av främmande ämnen, då produkten är helt i syrafast stål (EN 1.4404).
  • Låga innerdiameter (4 mm i slingan) ger lägre risk för avsättningar eller stötar av korrosionsprodukter.
  • Minimal fördröjning vid förändringar i provtagningspunkten pga liten volym i slingan.
  • Högt energivärde genom arbete i motström samt och hög vattenhastighet på kylvattensidan.
  • Godkänd som standard upp till 575 °C och 250 bar.
Share