Produkter

Världsledande och naturlig samarbetspartner

VA-Ingenjörerna, genom Akvapur, har i mer än 30 år levererat standardiserade produkter och paketlösningar för kommunala applikationer och industriellt processvatten, tillverkade enligt de mest strikta kvalitetskraven. Enkelheten och den korta leveranstiden ger en snabb installation på plats och ”plug&play” designen gör det lätt att integrera i befintlig anläggning.

Länkar till teknisk information och datablad finner du nedan per bransch och i högerkolumnen per produkttyp.

BRANSCHER

Processindustrin

För ett ändamålsenligt processvatten till pappersbruk, stålverk och oljeraffinaderier levererar vi bland annat:

Livsmedelindustrin, kraft- och värmeverk, elektronik- och verkstadsindustrin

För ett ändamålsenligt processvatten till slakterier, mejerier, bryggerier och för tillverkning av halvledare, kretskort, optoelektronik samt minskad slitage på ångpannor, turbiner och kylsystem levererar vi bland annat:

Läkemedel och Bioteknik

För ett ändamålsenligt processvatten till QC-Laboratorier, läkemedelstillverkning, forskningslaboratorier etc, som uppfyller Ph EUR och USP standarder och validerade enligt GMP och GAMP, levererar vi bland annat:

Share