Massa och papper

Världsledande och naturlig samarbetspartner

Vi strävar att alltid leverera helhetslösningar med bästa tillgängliga teknologi så att de uppfyller varje bruks unika behov definierat utifrån deras geografiska läge, produktionsprocesser, råvaror och slutprodukter.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

>> Se vår kompletta portfölj av vattenlösningar till massa och pappersindustrin

Share