Industri

Veolia Water Technologies är världsledande inom processtekniska lösningar för alla typer av vatten till industrin med otaliga referenser runt om i världen och över 160 års erfarenhet avseende design, leverans och optimering av anläggningar.

Vi tar ansvar för hela vattencykeln:

  • Råvatten
  • Processvatten
  • Matarvatten
  • Avloppsvatten
  • Återvinning/ Recirkulation
  • Slamhantering
  • Service

Läs mer under respektive industrisegment.

Share